Akademie JPS

Certifikované vzdělávání ve všech oborech stomatologie

Doc. MUDr. Eva Kovaľová PhD.

Exkluzivní přednášky a workshopy pro vás

Odborný doprovodný program při výstavách a veletrzích

Implantologické workshopy

Akademie

Akademie JPS se specializuje na certifikované vzdělávání ve všech oborech stomatologie formou seminářů i praktických kurzů. Připravujeme pro vás tradičně řadu zajímavých odborných přednášek a workshopů ve všech regionech v ČR. Registrovat se můžete online na našich webových stránkách, prostřednictvím registračního formuláře nebo telefonicky na naší bezplatné lince 800 111 577, e-mailem na adrese objednavky@jps.cz či u svého obchodního zástupce. Na našich akcích jsou pro vás připraveny mimořádně výhodné nabídky a slevy.

Kurzy a přednášky

Kdy, kde
Téma a přednášející
Pro
Info
PDF
Přihláška
21. 03. 2019, Plzeň
12:00-18:00, Parkhotel Plzeň
GUIDED BIOFILM THERAPY (GBT) – NOVÝ PŘÍSTUP K PROFYLAXI SWISS DENTAL ACADEMY Mgr. Michaela Moravcová

Popis kurzu

• Změna pravidel v postupu ošetření pacientů všech diagnostik
• Nový postup – GBT
• Iniciální terapie
• Postup ošetření dle GBT v hygienické fázi
• Stanovení recallu
• Přínosy GBT pro ošetřujícího
• Praktická ukázka postupu GBT
• Praktický nácvik správného ošetření na fantomech

CENA: 2 990 Kč včetně DPH
(2 691 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení jeden měsíc před každou akcí)

Určeno pro: PZL (5 kreditů), DH (záštita ADH)

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)
Obsazeno
22. 03. 2019, Ústí nad Labem
12:00-18:00, Clarion Congress Hotel
GUIDED BIOFILM THERAPY (GBT) – NOVÝ PŘÍSTUP K PROFYLAXI SWISS DENTAL ACADEMY Mgr. Michaela Moravcová

Popis kurzu

• Nový postup – GBT
• Iniciální terapie
• Postup ošetření dle GBT v hygienické fázi
• Stanovení recallu
• Přínosy GBT pro ošetřujícího
• Praktická ukázka postupu GBT
• Praktický nácvik správného ošetření na fantomech

CENA: 2 990 Kč včetně DPH
(2 691 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení jeden měsíc před každou akcí)

Určeno pro: PZL (5 kreditů), DH (záštita ADH)

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)
Obsazeno
22. 03. 2019, Praha
13:00-18:30, Hotel Chvalská Tvrz
KOMUNIKACE – JAK MOTIVOVAT PACIENTA KE SPOLUPRÁCI PhDr. Martina Venglářová

Popis kurzu

Cesta od člověka k člověku je někdy klikatá…

Se změnami ve společnosti přicházejí také změny v komunikaci s klienty či pacienty. Chceme-li dobře spolupracovat, může se nám hodit lépe porozumět způsobům myšlení, prožívání a následným reakcím druhých lidí.
Doby, kdy byl pacient nastaven bez diskuse vyplnit doporučení odborníka, jsou pryč.

Jak tedy motivovat pacienta ke spolupráci?

Novým trendem v přístupu ke klientům zdravotní péče je otevřená spolupráce, hledání cest, jak respektovat možnosti a nastavení klienta a v tomto poli nalézt odpovídající řešení.

Jako nástroje vidíme vytvoření pracovní koalice, vztahu mezi poskytovatelem péče a jejím příjemcem.

Můžeme využít techniky motivačních rozhovorů. Dobře se v praxi osvědčilo hledat takový styl komunikace, který nejlépe sedí konkrétnímu člověku. Nejde nám o to klienty polepšit či dovychovat, ale motivovat je pro dobrou spolupráci.

Každý z nás je osobitý jedinec. Máme svou výbavu v komunikaci i dalších sociálních kompetencích. Ty používáme, abychom předali své odborné znalosti klientům. Pro dobrou spolupráci je užitečné začít rozpoznáním svého komunikačního stylu a nasměrovat pozornost tam, kde nedosahujeme takového efektu, jaký potřebujeme.

Seminář nabízí pohled na vlastní styl přístupu ke klientovi, rozpoznání rizik v komunikaci. Přiblíží účastníkům možnosti motivace dospělých klientů ke spolupráci.

CENA: 2 590 Kč včetně DPH
(2 072 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do jednoho měsíce před každou akcí)

Určeno pro: DH (záštita ADH), sestry

DH (záštita ADH), sestry
22. 03. 2019, Hodonín
13:00-18:30, Hotel Panon
ESTETIKA MŮŽE BÝT JEŠTĚ SNADNĚJŠÍ MUDr. Zbyněk Mach

Popis kurzu

Nová generace kompozitních materiálů s různou viskozitou a mimořádnou pevností
• pevný jako skála – G-aenial Universal Injectable – vysoce pevný výplňový kompozit, který je vhodný pro každou kavitu bez ohledu na velikost
• indikační rozsah materiálů EssentiaHiFlo a LoFlo
• nová technologie použití ultra jemných částic, použití pro jakoukoliv indikaci

Inteligentní řešení všech problémů s fixací
• jak vybrat optimální fixační cement
• kdy cementovat a kdy adhezivně fixovat
• přehled fixačních materiálů a jejich indikací – optimální řešení vašich fixačních prací

Praktická ukázka

CENA: 1 990 Kč včetně DPH

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
23. 03. 2019, Praha
10:00-15:00, Galerie Louvre
Clarity™ Ultra Prof. Albert Waning

Popis kurzu

Zveme vás na slavnostní představení nových estetických samoligujících zámků společnosti
3M, Clarity Ultra.

Plánovaný program:
9:30 Uvítání, welcome drink
10:00 Prof. Albert Waning – „A successful ortho practice; more than aligning teeth“
10:30 MUDr. Jana Oulická – „Nová digitální strategie – nepřímé lepení“
11:00 Marcin Zwolinski – „3M™ Clarity™ Ultra“
12:00 Raut
13:00 Demonstrace a praktické testování produktu
15:00 Ukončení akce

Místo konání: Galerie Louvre, Národní 22, Praha 1
Registrace: www.3M.cz/ClarityUltra

Vstup, občerstvení, odborný program a materiály zdarma!
Pro každého účastníka máme připraven malý dárek.
Zaregistrujte se prosím včas, počet míst je omezen.

Podrobné informace o organizaci akce obdržíte po vaší registraci.
Těšíme se na vás!

 

 

Ortodontisty
05. 04. 2019, Plzeň
13:00-18:30, Parkhotel Congress Center
PARODONTOLOGIE V PRAXI MUDr. Markéta Harakaľová

Popis kurzu

• Diagnostika nejčastějších onemocnění parodontu a sliznic dutiny ústní

• Zkušenosti z parodontologické praxe: postupy vyšetření a ošetření, spolupráce s dentálními hygienistkami, základy ostření nástrojů, kazuistiky

• Zkušenosti s chirurgickou a laserovou terapií

CENA: 2 590 Kč včetně DPH (2 072 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 5. 3. 2019)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry
Obsazeno
05. 04. 2019, Brno
12:00-18:00, Hotel Vista
KURZ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE A ŘEŠENÍ NEODKLADNÝCH STAVŮ V ZUBNÍ PRAXI MUDr. Jiří Pokorný, Ph.D.

Popis kurzu

Teoretická přednáška
• Charakteristika neodkladné péče a její postavení v systému zdravotní péče, právní souvislosti a požadavky MZČR na zdravotníky, resuscitační doporučení Guidelines 2015
• Základní životní funkce a možnosti jejich ovlivnění, postupy u postižených při vědomí
• Bezvědomí versus zástava krevního oběhu, péče o bezvědomého
• Postupy KPR u dospělých a resuscitace v dětském věku dle Guidelines 2015
• Zástava krevního oběhu ve stomatologické ordinaci, zásahy stomatologa mimo ordinaci
• Vybrané neodkladné stavy dle požadavku ČSK
• Technické vybavení zubní praxe, indikace použití a kontrola správné funkce pomůcek
• Doporučené farmakologické vybavení zubní praxe

Praktická část – nácvik u dospělých a dětí, AED, anafylax
• Bezpečný příchod k postiženému, zjištění stavu, uvolnění dýchacích cest, kontrola přítomnosti dýchání, komprese hrudníku
• Umělá ventilace plicní samorozpínacím vakem, komprese hrudníku a umělá ventilace plicní u dětí a kojenců
• Automatizované externí defibrilátory
• Postupy u obstrukce dýchacích cest u dospělých a dětí
• Stabilizovaná poloha, polohování pacienta při náhlých příhodách
• Těžké alergické reakce – anafylaxe – diagnostika a léčba

CENA: 2 690 Kč včetně DPH
(2 152 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 5. 3. 2019)

Určeno pro:
PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)

(Tento kurz není možné použít pro získání nebo obnovení Osvědčení z parodontologie,
stomatochirurgie nebo pedostmatologie)

 

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry
Obsazeno
05. 04. 2019, Kutná Hora
09:30-16:30, Penzion Barbora
ENDODONTICKÉ OŠETRENIE BEZ KOMPLIKÁCIÍ – OD DIAGNOSTIKY PO OBTURÁCIU, SIROLASERBLUE – NEOHRANIČENÉ MOŽNOSTI VYUŽITIA V ZUBNEJ AMBULANCII, PRÁCA SO SYSTÉMOM CEREC MUDr. Michal Alexejenko

Popis kurzu

Přednáška je ve slovenštině

Program pátek 5. dubna 2019 – teoretická část.

Program sobota 6. dubna 2019 – praktická část (max. 15 lékařů)

ENDO: Endodontické ošetrenie bez komplikácií – od diagnostiky po obturáciu
Náplň školenia:
Pre dosiahnutie optimálneho priebehu endodontického ošetrenia je potrebné dodržať niekoľko krokov. Na začiatku je to vhodná diagnostika zahŕňajúca nielen posúdenie klinického stavu ale aj
voľbu optimálnych diagnostických prostriedkov od klasického i.o. RTG až po CBCT. Po detailnej analýze anatómie ošetřovaného zuba je ďalším krokom preparácia prístupovej kavity, prípadne
preendodontická dostavba korunky zuba. Následne voľba vhodného inštrumentária so zameraním sa na NiTi rotačné a reciprokačné nástroje v kombinácii s inštrumentami pre vytvorenie tzv. „GlidePath“. Súbežne s mechanickou preparáciou je vykonávaná aj chemická. Po ukončení preparačnej fázy nasleduje 3D obturácia koreňového systému zuba.
V rámci kurzu budú s účastníkmi analyzované jednotlivé klinické situácie vzhľadom na optimálnu diagnostiku, následne s voľbou a preparáciou prístupovej kavity, voľbou vhodného inštrumentária, výplachového protokolu a techniky obturácie.
Možná je následná preparácia a obturácia koreňového systému na prinesených extrahovaných zuboch alebo na modeloch.

LASER: SiroLaser Blue – neohraničené možnosti využitia v zubnej ambulancii
Náplň školenia:
SiroLaser blue, nová generácia diódového lasera pre použitie v zubnom lekárstve prináša široké možnosti využitia od chirurgických indikácií, cez endododonciu, parodontológiu až po ošetrenie herpetických afekcií a bielenie zubov.
V rámci kurzu budú účastníci oboznámení s teoretickými princípmi fungovania diódového lasera a následne aj s praktickými možnosťami jeho využitia v práci zubného lekára.
Budú spomenuté všetky existujúce spôsoby jeho klinického využitia, spolu s indikáciami a klinickými prípadmi.

Následne v rámci praktickej časti bude možnosť si vyskúšať prácu s diódovým laserom.

CAD/CAM:Práca so systémom CEREC v praxi zubného lekára
Náplň školenia:
Základné kroky pri práci so systémém Cerec, dostupné materiály, ich vlastnosti a výber vhodného materiálu s ohľadom na jednotlivé klinické situácie, možnosti adhezívnej fixácie, postup práce
od preparácie, cez skenovanie, prácu s virtuálnym modelom a dizajnovanie rekonštrukcie až po frézovanie, všetko v rámci jednej návštevy pacienta v zubnej ambulancii.

PÁTEK 5. 4. 2019 Teoretický seminář:
3 290 Kč = cena za osobu vč. stravování a kompletního programu

750 Kč příplatek za ubytování ve dvoulůžkovém pokoji,

30% studentská sleva (nevztahuje se na ubytování)

Bodové ohodnocení: 5 kreditů ČSK

____________________________________________________________________________________
PÁTEK + SOBOTA 5. – 6. 4. 2019 Teoretický seminář + navazující praktický kurz:
7 580 Kč = plná cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji vč. ubytování, stravování a kompletního
programu

550 Kč příplatek za jednolůžkový pokoj,
studentská sleva se neposkytuje.

Bodové ohodnocení: 10 kreditů ČSK

Každý účastník praktického kurzu obdrží zdarma nástroje Maillefer, od firmy Dentsply Sirona, v hodnotě 2 000 Kč.

V ceně dvoudenní akce za osobu je zahrnuto: ubytování ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní | účast na přednáškách vč. propagačních materiálů pořadatele | využití wi-fi v hotelu | účast na noční prohlídce chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře včetně varhanního koncertu | stravování v hotelu dle
programu včetně nápojů vybraných pořadatelem (večer také pivo a víno v ceně) | parkování.

V ceně jednodenní akce není zahrnuto ubytování.

Určeno pro: PZL (5 nebo 10 kreditů)

PZL (5 nebo 10 kreditů ČSK)
06. 04. 2019, Kutná Hora
09:00-15:00, Penzion Barbora
ENDODONTICKÉ OŠETRENIE BEZ KOMPLIKÁCIÍ – OD DIAGNOSTIKY PO OBTURÁCIU, SIROLASERBLUE – NEOHRANIČENÉ MOŽNOSTI VYUŽITIA V ZUBNEJ AMBULANCII, PRÁCA SO SYSTÉMOM CEREC MUDr. Michal Alexejenko

Popis kurzu

Přednáška je ve slovenštině

Program pátek 5. dubna 2019 – teoretická část.

Program sobota 6. dubna 2019 – praktická část (max. 15 lékařů)

ENDO: Endodontické ošetrenie bez komplikácií – od diagnostiky po obturáciu
Náplň školenia:
Pre dosiahnutie optimálneho priebehu endodontického ošetrenia je potrebné dodržať niekoľko krokov. Na začiatku je to vhodná diagnostika zahŕňajúca nielen posúdenie klinického stavu ale aj
voľbu optimálnych diagnostických prostriedkov od klasického i.o. RTG až po CBCT. Po detailnej analýze anatómie ošetřovaného zuba je ďalším krokom preparácia prístupovej kavity, prípadne
preendodontická dostavba korunky zuba. Následne voľba vhodného inštrumentária so zameraním sa na NiTi rotačné a reciprokačné nástroje v kombinácii s inštrumentami pre vytvorenie tzv. „GlidePath“. Súbežne s mechanickou preparáciou je vykonávaná aj chemická. Po ukončení preparačnej fázy nasleduje 3D obturácia koreňového systému zuba.
V rámci kurzu budú s účastníkmi analyzované jednotlivé klinické situácie vzhľadom na optimálnu diagnostiku, následne s voľbou a preparáciou prístupovej kavity, voľbou vhodného inštrumentária, výplachového protokolu a techniky obturácie.
Možná je následná preparácia a obturácia koreňového systému na prinesených extrahovaných zuboch alebo na modeloch.

LASER: SiroLaser Blue – neohraničené možnosti využitia v zubnej ambulancii
Náplň školenia:
SiroLaser blue, nová generácia diódového lasera pre použitie v zubnom lekárstve prináša široké možnosti využitia od chirurgických indikácií, cez endododonciu, parodontológiu až po ošetrenie herpetických afekcií a bielenie zubov.
V rámci kurzu budú účastníci oboznámení s teoretickými princípmi fungovania diódového lasera a následne aj s praktickými možnosťami jeho využitia v práci zubného lekára.
Budú spomenuté všetky existujúce spôsoby jeho klinického využitia, spolu s indikáciami a klinickými prípadmi.

Následne v rámci praktickej časti bude možnosť si vyskúšať prácu s diódovým laserom.

CAD/CAM:Práca so systémom CEREC v praxi zubného lekára
Náplň školenia:
Základné kroky pri práci so systémém Cerec, dostupné materiály, ich vlastnosti a výber vhodného materiálu s ohľadom na jednotlivé klinické situácie, možnosti adhezívnej fixácie, postup práce
od preparácie, cez skenovanie, prácu s virtuálnym modelom a dizajnovanie rekonštrukcie až po frézovanie, všetko v rámci jednej návštevy pacienta v zubnej ambulancii.

PÁTEK 5. 4. 2019 Teoretický seminář:
3 290 Kč = cena za osobu vč. stravování a kompletního programu

750 Kč příplatek za ubytování ve dvoulůžkovém pokoji,

30% studentská sleva (nevztahuje se na ubytování)

Bodové ohodnocení: 5 kreditů ČSK

____________________________________________________________________________________
PÁTEK + SOBOTA 5. – 6. 4. 2019 Teoretický seminář + navazující praktický kurz:
7 580 Kč = plná cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji vč. ubytování, stravování a kompletního
programu

550 Kč příplatek za jednolůžkový pokoj,
studentská sleva se neposkytuje.

Bodové ohodnocení: 10 kreditů ČSK

Každý účastník praktického kurzu obdrží zdarma nástroje Maillefer, od firmy Dentsply Sirona, v hodnotě 2 000 Kč.

V ceně dvoudenní akce za osobu je zahrnuto: ubytování ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní | účast na přednáškách vč. propagačních materiálů pořadatele | využití wi-fi v hotelu | účast na noční prohlídce chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře včetně varhanního koncertu | stravování v hotelu dle
programu včetně nápojů vybraných pořadatelem (večer také pivo a víno v ceně) | parkování.

V ceně jednodenní akce není zahrnuto ubytování.

Určeno pro: PZL (5 nebo 10 kreditů)

PZL (5 nebo 10 kreditů ČSK)
08. 04. 2019, Olomouc
12:30-18:00, Hotel Hesperia
AUGMENTACE MĚKKÝCH TKÁNÍ V OKOLÍ IMPLANTÁTU – PRAKTICKÝ KURZ NA PRASEČÍCH ČELISTECH MUDr. Pavel Kříž, Ph.D.

Popis kurzu

• Dosažení optimální stability tvrdých a měkkých tkání v okolí implantátu je podstatným
faktorem ovlivňujícím dlouhodobou prognózu úspěšné implantologické léčby. Moderní
implantologie pak nabízí postupy zaručující nejlepší výsledky, přičemž nejdůležitějším
krokem je již pečlivé plánování ošetření – oblast implantace, stav před ztrátou zubu, čas
implantace, metody augmentace tvrdých, ale i měkkých tkání.

• Teoretické seznámení s diagnostikou a plánováním léčby s ohledem na množství a kvalitu
měkkých tkání obklopujících implantát, a to od doby ztráty zubu až po finální rekonstrukci.

• Vhodné načasování inzerce implantátu, volba augmentačních materiálů a metod.

• Seznámení s přesnými operačními postupy počínaje volbou řezu přes indikace
jednotlivých přístupů po nové, autorem propracované operační postupy.

• Praktický nácvik na prasečích čelistech.

CENA: 3 590 Kč včetně DPH
Pokud máte možnost, přineste si s sebou lupové brýle.

Určeno pro: Implantology (5 kreditů ČSK)

implantology (5 kreditů ČSK)
25. 04. 2019, Miroslav u Znojma
13:00-18:30, AK DENT
ORL a stomatologie – témata a trendy na hranici oborů MUDr. et MUDr. Petr Kocum

Popis kurzu

Přednášející: MUDr. et MUDr. Petr Kocum a MUDr. Petr Jirák

Úvod – kdo a co lépe?, spolupráce oborů
Syndrom spánkové apnoe, chrápání – co s tím?
Onemocnění TMK nebo onemocnění ucha?
Absces krku, kolemčelistní zánět – krční či odontogenní aneb vyřeší to krčař či zubař?
Sinusitidy nosní a zubní etiologie, implantát a sinusitida – zuby častější příčinou než si myslíme
Onemocnění slinných žláz, sialoendoskopie

CENA: 2 590 Kč včetně DPH
(2 072 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 25. 3. 2019)

Určeno pro:
PZL, implantology (5 kreditů ČSK)

PZL, implantology (5 kreditů ČSK)
Obsazeno
17. 05. 2019, Praha
12:00-18:00, Hotel DUO
MANAGEMENT OŠETŘENÍ RIZIKOVÉHO PACIENTA S FOKÁLNÍ INFEKCÍ V ZUBNÍ AMBULANCI Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

Popis kurzu

• rizikový a vysokorizikový pacient
• zdroje fokálnej infekcie
• je parodontologický alebo kariologický pacient rizikový ako zdroj fokálnej infekcie?
• príprava pacienta pred závažnou celkovou liečbou – transplantácia, operácia srdca,
chemoterapia a ožarovanie, liečba kortikosteroidmi, iné
• pacient s bisfosfonátmi
• Fullmouthdisinfection – kompletná antibakteriálna liečba parodontitídy za 24-48 hodín
• chemická krátkodobá a dlhodobá liečba orálnych ochorení / kedy, komu a aké preparáty
• extrakcie a iné chirurgické zákroky u rizikových pacientov
• extrahovať, či ponechať chronické ložiská….
• odporúčania špecialistov pre zubných lekárov

CENA: 3 300 Kč včetně DPH
(2 640 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 17. 4. 2019)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)
Obsazeno
17. 05. 2019, Plzeň
13:00-18:30, Parkhotel Congress Center
Techniky ochrany alveolu a augmentace tvrdých tkání v praxi Doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D.

Popis kurzu

Teoretická přednáška
• Hojení extrakční rány
• Důležité faktory uplatňující se v rámci hojení a jejich ovlivnění
• Hojení extrakční rány při okamžité implantaci a její důsledky
• Technika částečné extrakce zubu se zachováním vestibulární lamely
• Ovlivnění hojení extrakční rány použitím augmentačních metod
• Regenerace parodontu
• Tvar laloku a techniky směřující k regeneraci parodontu
• Uplatnění xenogenních kostních štěpů v regeneraci
• Uplatnění xenogenních membrán při regeneraci

Praktická část
(Na prasečích čelistech. Prosíme účastníky, aby si s sebou přinesli vlastní skalpel s čepelkou 12,15,
raspatorium, chir pinzetu, normální pinzetu, nůžky, jehelec)
• Využití membránové techniky k regeneraci parodontu.
• Využití augmentačního materiálu a přípravku Mucograft Seal k zachování alveolu.

Určeno pro: implantology

CENA: 5 690 Kč včetně DPH
5 kreditů ČSK

implantology (5 kreditů ČSK)
17. 05. 2019, Hodonín
13:00-18:30, Hotel Panon
ADHEZIVNÍ MŮSTKY MUDr. Jana Krňoulová

Popis kurzu

Adhezivní můstky
• Indikace a materiály
• Dočasné a definitivní řešení malých defektů chrupu
• Konstrukční zásady, preparace, provizorní ošetření a fixace

CENA: 1 990 Kč včetně DPH

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
18. 05. 2019, Praha
10:00-16:00, Hotel DUO
MANAGEMENT OŠETŘENÍ RIZIKOVÉHO PACIENTA S FOKÁLNÍ INFEKCÍ V ZUBNÍ AMBULANCI Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

Popis kurzu

• rizikový a vysokorizikový pacient
• zdroje fokálnej infekcie
• je parodontologický alebo kariologický pacient rizikový ako zdroj fokálnej infekcie?
• príprava pacienta pred závažnou celkovou liečbou – transplantácia, operácia srdca,
chemoterapia a ožarovanie, liečba kortikosteroidmi, iné
• pacient s bisfosfonátmi
• Fullmouthdisinfection – kompletná antibakteriálna liečba parodontitídy za 24-48 hodín
• chemická krátkodobá a dlhodobá liečba orálnych ochorení / kedy, komu a aké preparáty
• extrakcie a iné chirurgické zákroky u rizikových pacientov
• extrahovať, či ponechať chronické ložiská….
• odporúčania špecialistov pre zubných lekárov

CENA: 3 300 Kč včetně DPH
(2 640 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 18. 4. 2019)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)
23. 05. 2019, Brno
12:00-18:00, Hotel Vista
ZÁKLADY PRÁCE S KOFFERDAMEM MUDr. Martin Kapitán, Ph.D.

Popis kurzu

teoreticko-praktický kurz

• Postavení kofferdamu v současném zubním lékařství
• Charakteristika, funkce a indikace kofferdamu
• Vybavení pro práci s kofferdamem
• Možnosti nasazení kofferdamu, kofferdamové techniky
• Nasazení v nepříznivých situacích
• Novější kofferdamové systémy – výhody a nevýhody
• Praktický nácvik nasazení kofferdamu na zubních simulátorech

CENA: 2 990 Kč včetně DPH (2 691 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení do 23. 4. 2019)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
24. 05. 2019, Ostrava
13:00-18:30, Clarion Congress Hotel
KOMUNIKACE – JAK MOTIVOVAT PACIENTA KE SPOLUPRÁCI PhDr. Martina Venglářová

Popis kurzu

Cesta od člověka k člověku je někdy klikatá…

Se změnami ve společnosti přicházejí také změny v komunikaci s klienty či pacienty. Chceme-li dobře spolupracovat, může se nám hodit lépe porozumět způsobům myšlení, prožívání a následným reakcím druhých lidí.
Doby, kdy byl pacient nastaven bez diskuse vyplnit doporučení odborníka, jsou pryč.

Jak tedy motivovat pacienta ke spolupráci?

Novým trendem v přístupu ke klientům zdravotní péče je otevřená spolupráce, hledání cest, jak respektovat možnosti a nastavení klienta a v tomto poli nalézt odpovídající řešení.

Jako nástroje vidíme vytvoření pracovní koalice, vztahu mezi poskytovatelem péče a jejím příjemcem.

Můžeme využít techniky motivačních rozhovorů. Dobře se v praxi osvědčilo hledat takový styl komunikace, který nejlépe sedí konkrétnímu člověku. Nejde nám o to klienty polepšit či dovychovat, ale motivovat je pro dobrou spolupráci.

Každý z nás je osobitý jedinec. Máme svou výbavu v komunikaci i dalších sociálních kompetencích. Ty používáme, abychom předali své odborné znalosti klientům. Pro dobrou spolupráci je užitečné začít rozpoznáním svého komunikačního stylu a nasměrovat pozornost tam, kde nedosahujeme takového efektu, jaký potřebujeme.

Seminář nabízí pohled na vlastní styl přístupu ke klientovi, rozpoznání rizik v komunikaci. Přiblíží účastníkům možnosti motivace dospělých klientů ke spolupráci.

CENA: 2 590 Kč včetně DPH
(2 072 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do jednoho měsíce před každou akcí)

Určeno pro: DH (záštita ADH), sestry

DH (záštita ADH), sestry
24. 05. 2019, České Budějovice
13:00-18:30, Spa Hotel Vita
KVALITNÍ FIXACE. JAK NA TO? MDDr. Barbora Vágnerová

Popis kurzu

Proces výroby protetické práce je složitý a obsahuje řadu manuálně a technologicky náročných
kroků, které pracně provádí ošetřující lékař i zubní technik tak, aby dosáhli výsledné práce,
která je přesná a trvanlivá.

Závěrečným krokem všech těchto postupů je fixace protetické práce, postup, jehož výsledek ultimátně ovlivňuje úspěšnost ošetření fixní protetikou – jinými slovy, i ta nejkvalitnější, nejpřesnější a nejpropracovanější protetická práce nebude mít optimální životnost, estetiku ani funkci, nebude-li
správně fixovaná k preparovanému povrchu TZT.

Je až s podivem, jak malý důraz klademe, zubní lékaři obecně, na technologii fixací protetických prací, ve srovnání se zbytkem procesu výroby protetické práce (od návrhu přes mock up, preparaci, otiskování, výrobu v laboratoři a provizorium), když je neoddiskutovatelné, že kvalita spojení
protetické práce s povrchem TZT je určující pro výsledek.

Cílem přednášky je racionalizovat fixace, rozdělit je přehledně podle materiálu a typu protetické práce a typu fixace i fixačního materiálu tak, abychom došli k přehledným protokolům, které jsou obecně platné a zajistí nejlepší možnou vazbu protetických prací k TZT.

CENA: 1 990 Kč včetně DPH
Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
07. 06. 2019, Praha
10:00-18:00, Hotel DUO
PREVENCE ORÁLNÍHO ONEMOCNĚNÍ A PRÁCE S KYRETAMI, PRAKTICKÝ KURZ Mgr. Hana Stratilová

Popis kurzu

TEORETICKÁ ČÁST

A. Návrh hygienické fáze léčby u:
• kariologického pacienta, parodontologického pacienta, onkologického pacienta
• pacienta s ortodontickým aparátem, pacienta s implantáty, pacienta s erozemi
• u pacientů před bělením zubů

B. Novinky
• jak předcházet erozi zubní skloviny
• léčba parodontitidy laserem

C. Práce s kyretami
• nástroje na odstranění supra a subgingiválních nánosů
• správné držení nástrojů, opěrný bod, pohyb nástrojem, vyšetřovací pohyb, odstraňovací pohyb
• rozdělení zubů na plochy
• určení polohy ošetřujícího a pacienta pro jednotlivé úseky chrupu

PRAKTICKÁ ČÁST
• práce s kyretami, nácvik na fantomech

CENA: 3 490 Kč včetně DPH | Určeno pro: DH (záštita ADH), sestry

 

DH (záštita ADH), sestry
Obsazeno
07. 06. 2019, Brno
13:00-18:30, hotel Vista
LIMITY A CHYBY ANEB PŘEDVÍDATELNOST V IMPLANTOLOGII MUDr. Michal Bumbálek

Popis kurzu

Přednášející: MUDr. Michal Bumbálek, MUDr. Jan Maštálka

Implantační systém Astra Tech je prověřený již po řadu let. Během přednášky bude prezentována 5letá zkušenost s tímto systémem.
• Obecná rizika pro implantologickou terapii.
• Fungující biologie – základní pilíř implantologie.
• Kost – množství, denzita, lokalita, náhražky a osobní zkušenost s některými z nich.
• Měkké tkáně – množství/biotyp, připojené/volné
• Implantát Astra – tvar a povrch, (OsseoSpeed™), (Conical Seal Design®), (Microthread™).
• Prostor a 3D umístění
• Chirurgická zručnost a manipulace s tkáněmi
• Kontrola a Recall
• Protetika – spojení fixtura/abutment, okluze, artikulace

CENA: 1.990,-

BODOVÉ OHODNOCENÍ: 5 kreditů ČSK

Implantology (5 kreditů ČSK)
07. 06. 2019, Mikulov
9:00-17:00, Hotel Galant
Cesta k dokonalosti s funkčními aparáty pro II. třídu Dr. José Chaqués Asensi

Popis kurzu

Možnosti léčby:
• Funkční aparáty
• Intermaxilární aparáty: Herbst
• Nová generace: Forsus
• Jak na skeletální a dentoalveolární korekce

Indikace pro použití aparátu Forsus:
• Kdy ho použít?
• Použití aparátu u dětí
• Použití aparátu u rostoucích pacientů
• Použití aparátu u nerostoucích pacientů
• Aparáty vs. tahy pro II. třídu

Klinické použití:
• Skeletální malokluze II. třídy
• Těžké malokluze II. třídy div. 1
• Unilaterální malokluze II. třídy div. 1
• Hraniční extrakční případy

Léčba komplexních malokluzí:
• Hraniční chirurgické případy II. třídy
• Skeletální asymetrie

Korekční aparát z pohledu pacienta:
• Pacientovo vnímání komfortu a nutnosti použití aparátu
• Emocionální vnímání estetiky pacientem
• Námitky spojené s použitím aparátu: jak jim předejít?
• Očekávané a neočekávané situace při používání aparátu Forsus

6. června (čtvrtek) od 19 hodin večerní společenský program

Přednáška je v anglickém jazyce a bude simultánně tlumočena.

Cena: 4500 Kč (175 EUR) s DPH, při registraci do 15. 5. 2019 platí zvýhodněná cena 3700 Kč (144 EUR) s DPH, studenti a postgraduanti 50% sleva z plné ceny.

Ubytování není zahrnuto v ceně.Registrace: u obchodních zástupců společnosti JPS s.r.o.

Určeno pro: Ortodontisty (5 kreditů ČSK)

Ortodontisty (5 kreditů ČSK)
14. 06. 2019, České Budějovice
12:00-18:00, Spa Hotel Vita
KURZ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE A ŘEŠENÍ NEODKLADNÝCH STAVŮ V ZUBNÍ PRAXI MUDr. Jiří Pokorný, Ph.D.

Popis kurzu

Teoretická přednáška
• Charakteristika neodkladné péče a její postavení v systému zdravotní péče, právní souvislosti a požadavky MZČR na zdravotníky, resuscitační doporučení Guidelines 2015
• Základní životní funkce a možnosti jejich ovlivnění, postupy u postižených při vědomí
• Bezvědomí versus zástava krevního oběhu, péče o bezvědomého
• Postupy KPR u dospělých a resuscitace v dětském věku dle Guidelines 2015
• Zástava krevního oběhu ve stomatologické ordinaci, zásahy stomatologa mimo ordinaci
• Vybrané neodkladné stavy dle požadavku ČSK
• Technické vybavení zubní praxe, indikace použití a kontrola správné funkce pomůcek
• Doporučené farmakologické vybavení zubní praxe

Praktická část – nácvik u dospělých a dětí, AED, anafylax
• Bezpečný příchod k postiženému, zjištění stavu, uvolnění dýchacích cest, kontrola přítomnosti dýchání, komprese hrudníku
• Umělá ventilace plicní samorozpínacím vakem, komprese hrudníku a umělá ventilace plicní u dětí a kojenců
• Automatizované externí defibrilátory
• Postupy u obstrukce dýchacích cest u dospělých a dětí
• Stabilizovaná poloha, polohování pacienta při náhlých příhodách
• Těžké alergické reakce – anafylaxe – diagnostika a léčba

CENA: 2 690 Kč včetně DPH
(2 152 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 14. 5. 2019)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)

(Tento kurz není možné použít pro získání nebo obnovení Osvědčení z parodontologie,
stomatochirurgie nebo pedostmatologie)

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry
14. 06. 2019, Valeč u Hrotovic
09:00-20:00, Hotel Zámek Valeč
Dvoudenní akce - Stomatologický víkend: Kompozitní nepřímé náhrady z pohledu lékaře a zubního technika MDDr. Ondřej Kříž

Popis kurzu

Přednášející: MDDr. Ondřej Kříž, Juraj Rytych

Pátek 14. 6. 2019

 • Indikace nepřímých kompozitních výplní
 • Otiskovací protokol, odevzdání otisku do zubní laboratoře
 • Výhody kompozitního materiálu v daných indikacích, volba laboratorního materiálu
 • Modelace kompozitní inleje v postranním úseku

Blok pro lékaře:

 • Adhezivní příprava, IDS
 • Postup fixace kompozitních rekonstrukcí

Blok pro zubní techniky:

 • Praktická ukázka

Sobota 15. 6. 2019

Blok pro lékaře:

 • Lithium disilikátová keramika
 • Výhody LD keramického materiálu v daných indikacích, volba laboratorního materiálu
 • Charakterizace lithium disilikátových konstrukcí (Lustre Pastes NF)

Blok pro zubní techniky:

 • Pracovní postupy
 • Praktická ukázka barvení

Diskuze účastníků

Cena:

 • 6490 Kč plná cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji vč. ubytování a komplet programu
 • 400 Kč příplatek za jednolůžkový pokoj
 • 5290 Kč cena pro studenta vč. všeho
 • 5590 Kč za osobu bez ubytování vč. kompletního programu

Určeno pro: PZL (10 kreditů ČSK), zubní techniky

 

 

PZL (10 kreditů ČSK), zubní techniky
Obsazeno
15. 06. 2019, Valeč u Hrotovic
09:00-14:00, Hotel Zámek Valeč
Dvoudenní akce - Stomatologický víkend: Kompozitní nepřímé náhrady z pohledu lékaře a zubního technika MDDr. Ondřej Kříž

Popis kurzu

Přednášející: MDDr. Ondřej Kříž, Juraj Rytych

Pátek 14. 6. 2019

 • Indikace nepřímých kompozitních výplní
 • Otiskovací protokol, odevzdání otisku do zubní laboratoře
 • Výhody kompozitního materiálu v daných indikacích, volba laboratorního materiálu
 • Modelace kompozitní inleje v postranním úseku

Blok pro lékaře:

 • Adhezivní příprava, IDS
 • Postup fixace kompozitních rekonstrukcí

Blok pro zubní techniky:

 • Praktická ukázka

Sobota 15. 6. 2019

Blok pro lékaře:

 • Lithium disilikátová keramika
 • Výhody LD keramického materiálu v daných indikacích, volba laboratorního materiálu
 • Charakterizace lithium disilikátových konstrukcí (Lustre Pastes NF)

Blok pro zubní techniky:

 • Pracovní postupy
 • Praktická ukázka barvení

Diskuze účastníků

Cena:

 • 6490 Kč plná cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji vč. ubytování a komplet programu
 • 300 Kč příplatek za jednolůžkový pokoj
 • 5290 Kč cena pro studenta vč. všeho
 • 5590 Kč za osobu bez ubytování vč. kompletního programu

Určeno pro: PZL (10 kreditů ČSK), zubní techniky

PZL (10 kreditů ČSK), zubní techniky
Obsazeno
13. 09. 2019, Brno
12:00-18:00, Hotel VISTA
DĚTSKÝ PACIENT SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI V ORDINACI PZL Doc. MUDr. Ivana Koberová Ivančaková CSc.

Popis kurzu

Projevy celkových chorob v dutině ústní u dětí
• Orální projevy
– gastrointestinálních chorob
– respiračních onemocnění
– poruch výživy a příjmu potravy
– hemato-onkologických onemocnění
– imunosuprese
Zlozvyky, zneužívání
Poškození tvrdých zubních tkání v symptomatologii celkových chorob (hypoplazie, opacity, eroze)
Možnosti ošetření nespolupracujících dětských pacientů
• Příčiny nespolupráce dítěte u zubního lékaře
• Psychoprofylaxe
• Farmakologická příprava nespolupracujícího dětského pacienta
• Sedace při vědomí
• Pacienti s neuro-psychickými poruchami a poruchami chování (PAS, ADHD)
• Celková anestézie

CENA: 2 590 Kč včetně DPH
(2 072 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 13. 8. 2019)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry
13. 09. 2019, Česká Lípa
13:00-18:30, Villa Hrdlička
KVALITNÍ FIXACE. JAK NA TO? MDDr. Barbora Vágnerová

Popis kurzu

Proces výroby protetické práce je složitý a obsahuje řadu manuálně a technologicky náročných kroků, které pracně provádí ošetřující lékař i zubní technik tak, aby dosáhli výsledné práce, která je přesná a trvanlivá. Závěrečným krokem
všech těchto postupů je fixace protetické práce, postup, jehož výsledek ultimátně ovlivňuje úspěšnost ošetření fixní protetikou – jinými slovy, i ta nejkvalitnější, nejpřesnější a nejpropracovanější protetická práce nebude mít optimální
životnost, estetiku ani funkci, nebude-li správně fixovaná k preparovanému povrchu TZT.

Je až s podivem, jak malý důraz klademe, zubní lékaři obecně, na technologii fixací protetických prací, ve srovnání se zbytkem procesu výroby protetické práce (od návrhu přes mock up, preparaci, otiskování, výrobu v laboratoři a provizorium),
když je neoddiskutovatelné, že kvalita spojení protetické práce s povrchem TZT je určující pro výsledek.

Cílem přednášky je racionalizovat fixace, rozdělit je přehledně podle materiálu a typu protetické práce a typu fixace i fixačního materiálu tak, abychom došli k přehledným protokolům, které jsou obecně platné a zajistí nejlepší
možnou vazbu protetických prací k TZT.

CENA: 1 990 Kč včetně DPH
Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
13. 09. 2019, Praha
10:00-18:00, Hotel DUO
PREVENCE ORÁLNÍHO ONEMOCNĚNÍ A PRÁCE S KYRETAMI, PRAKTICKÝ KURZ (max. pro 12 osob, oblíbený kurz nyní v délce 8 h) Mgr. Hana Stratilová

Popis kurzu

TEORETICKÁ ČÁST
A. Návrh hygienické fáze léčby u:
• kariologického pacienta, parodontologického pacienta, onkologického pacienta
• pacienta s ortodontickým aparátem, pacienta s implantáty, pacienta s erozemi
• u pacientů před bělením zubů

B. Novinky
• demineralizace skloviny – prevence a ošetření, vhodné způsoby a produkty
• fluoridace zubů – kdy mají fluoridy efekt a kdy ne, kdy zvolit jinou alternativu
• profesionální dentální hygiena – inovativní postup, který šetří váš čas i ruce a současně je šetrnější pro pacienta

C. Práce s kyretami
• nástroje na odstranění supra a subgingivalních nánosů
• správné držení nástrojů, opěrný bod, pohyb nástrojem, vyšetřovací pohyb, odstraňovací pohyb
• rozdělení zubů na plochy
• určení polohy ošetřujícího a pacienta pro jednotlivé úseky chrupu

PRAKTICKÁ ČÁST
• práce s kyretami, nácvik na fantomech
CENA: 3 490 Kč včetně DPH

Určeno pro: DH (záštita ADH)

DH (záštita ADH)
13. 09. 2019, Ostrava
13:00-18:30, Clarion Congress Hotel
VTEŘINOVÁ POLYMERACE A FOTOKOMPOZITA V DISTÁLNÍM ÚSEKU MUDr. Milan Tomka, Ph.D.

Popis kurzu

Fotopolymerace
• Rozdělení polymeračních lamp
• Vteřinová polymerace
• „Homeopatická polymerace“

Matricové systémy – přehled a evoluce
• Kdy a který matricový systém
• Jak zhotovit dobrý bod kontaktu
• Jak zhotovit mechanicky odolnou výplň

BULK kompozita
• Rozdělení
• Požadované vlastnosti
• Moderní SMART materiály

Moderní fotokompozita
• Klasifikace fotokompozit
• Rizika a výhody nanohybridních kompozit
• Modelace okluze – klasicky a moderní
alternativy

CENA: 1 990 Kč včetně DPH
Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
13. 09. 2019, Praha
8:30-18:30, Hotel Kampa - Stará Zbrojnice

Popis kurzu

workshop | přednášky | společenské setkání

Současné trendy v regeneraci měkkých tkání v podání špičkových přednášejících z ČR i zahraničí.

 • přehled zásadních klinickcýh metod
 • vliv jednotlivých augmentačních metod na měkké tkáně a na změny alveolárního hřebene
 • různé techniky rekonstrukcí připojené keratinizované sliznice
 • optimální postupy při rozhodování v soukromé praxi
 • ….
 • kompletní abstrakta přednášek na: www.jps.cz/management-mekkych-tkani

Implantology, parodontology (5 kreditů ČSK)
20. 09. 2019, České Budějovice
13:00-18:30, Spa Hotel Vita
ADHEZIVNÍ MŮSTKY MUDr. Jana Krňoulová

Popis kurzu

• Indikace a materiály
• Dočasné a definitivní řešení malých defektů chrupu
• Konstrukční zásady, preparace, provizorní ošetření a fixace

CENA: 1 990 Kč včetně DPH
Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
27. 09. 2019, Praha
13:00-18:30, Hotel Meritum
Kvalitní fixace. Jak na to ? MDDr. Barbora Vágnerová

Popis kurzu

Proces výroby protetické práce je složitý a obsahuje řadu manuálně a technologicky náročných kroků, které pracně provádí ošetřující lékař i zubní technik tak, aby dosáhli výsledné práce, která je přesná a trvanlivá. Závěrečným krokem
všech těchto postupů je fixace protetické práce, postup, jehož výsledek ultimátně ovlivňuje úspěšnost ošetření fixní protetikou – jinými slovy, i ta nejkvalitnější, nejpřesnější a nejpropracovanější protetická práce nebude mít optimální
životnost, estetiku ani funkci, nebude-li správně fixovaná k preparovanému povrchu TZT.

Je až s podivem, jak malý důraz klademe, zubní lékaři obecně, na technologii fixací protetických prací, ve srovnání se zbytkem procesu výroby protetické práce (od návrhu přes mock up, preparaci, otiskování, výrobu v laboratoři a provizorium),
když je neoddiskutovatelné, že kvalita spojení protetické práce s povrchem TZT je určující pro výsledek.

Cílem přednášky je racionalizovat fixace, rozdělit je přehledně podle materiálu a typu protetické práce a typu fixace i fixačního materiálu tak, abychom došli k přehledným protokolům, které jsou obecně platné a zajistí nejlepší
možnou vazbu protetických prací k TZT.

CENA: 1 990 Kč včetně DPH
Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
11. 10. 2019, Praha
10:00-18:00, Hotel DUO
PREVENCE ORÁLNÍHO ONEMOCNĚNÍ A PRÁCE S KYRETAMI, PRAKTICKÝ KURZ (max. pro 12 osob, oblíbený kurz nyní v délce 8 h) Mgr. Hana Stratilová

Popis kurzu

TEORETICKÁ ČÁST
A. Návrh hygienické fáze léčby u:
• kariologického pacienta, parodontologického pacienta, onkologického pacienta
• pacienta s ortodontickým aparátem, pacienta s implantáty, pacienta s erozemi
• u pacientů před bělením zubů

B. Novinky
• demineralizace skloviny – prevence a ošetření, vhodné způsoby a produkty
• fluoridace zubů – kdy mají fluoridy efekt a kdy ne, kdy zvolit jinou alternativu
• profesionální dentální hygiena – inovativní postup, který šetří váš čas i ruce a současně je šetrnější pro pacienta

C. Práce s kyretami
• nástroje na odstranění supra a subgingivalních nánosů
• správné držení nástrojů, opěrný bod, pohyb nástrojem, vyšetřovací pohyb, odstraňovací pohyb
• rozdělení zubů na plochy
• určení polohy ošetřujícího a pacienta pro jednotlivé úseky chrupu

PRAKTICKÁ ČÁST
• práce s kyretami, nácvik na fantomech
CENA: 3 490 Kč včetně DPH

Určeno pro: DH (záštita ADH)

DH (záštita ADH)
11. 10. 2019, Pardubice
12:00-18:00, Hotel EURO
PARODONTOLOGIE V KAŽDODENNÍ PRAXI ZUBNÍHO LÉKAŘE MUDr. Jaroslav Myšák

Popis kurzu

• Etiologie parodontopatií (gingivitis, parodontitis a gingivální recesy)
• Pomůcky orální hygieny u jednotlivých onemocnění parodontu
• Parodontitis chronica – diagnostika, terapie u PZL a parodontologa
• Parodontitis aggressiva – diagnostika, terapie u PZL a parodontologa
• Gingivální recesy – problematika z pohledu PZL, možnosti terapie
• Chirurgie parodontu
• Protetické ošetření chrupu s oslabeným parodontem
• Traumatická artikulace (klínovité defekty, gingivální recesy, atriční fazety)
• Parodontopatie a systémová onemocnění
• Onemocnění ústní sliznice

CENA: 2 590 Kč včetně DPH (2 072 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 11. 9. 2019)
Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
11. 10. 2019, Brno
13:00-18:30, Hotel Vista
KOMPOZITNÍ ONLAY OD A DO Z MDDr. Ondřej Kříž

Popis kurzu

Naučíme vás tipy a triky, jak na kompozitní onlay. Od indikací, přes preparaci, po adhesivní fixaci.

Přednáška:
• indikace nepřímých kompozitních rekonstrukcí
• koncept „no post, no crowndentistry“ (žádný čep, žádná korunka) – kofferdam a jeho snadné použití
• preparační schémata, management tvrdých zubních tkání u vitálních a devitálních zubů
• adhezivní příprava, IDS
• přímé dostavby v distálním úseku, volba materiálu
• duální a vlákny zesílené dostavbové materiály
• postendodontické dostavby, relokace okraje – DME
• management měkkých tkání
• otiskovací protokol
• provizoria
• laboratorní postupy, volba laboratorního materiálu pro kompozitní onlay

Praktická ukázka:
• postup fixace kompozitních rekonstrukcí

Exklusivně od JPS:
dárek v hodnotě 1 558 Kč pro Vás v ceně kurzu
– nástroj na kompozita od Hu-Friedy (TNPFIA6)

 

CENA: 2 490 Kč včetně DPH
Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
14. 10. 2019, České Budějovice
12:30-18:00, Spa Hotel Vita
Augmentace měkkých tkání v okolí implantátu - praktický kurz na prasečích čelistech MUDr. Pavel Kříž, Ph.D.

Popis kurzu

Teoreticko-praktický kurz.
• Dosažení optimální stability tvrdých a měkkých tkání v okolí implantátu je podstatným faktorem ovlivňujícím dlouhodobou prognózu úspěšné implantologické léčby. Moderní implantologie pak nabízí postupy zaručující nejlepší výsledky, přičemž nejdůležitějším krokem je již pečlivé plánování ošetření – oblast implantace, stav před ztrátou zubu, čas implantace, metody augmentace tvrdých, ale i měkkých tkání.
• Teoretické seznámení s diagnostikou a plánováním léčby s ohledem na množství a kvalitu měkkých tkání obklopujících implantát, a to od doby ztráty zubu až po finální rekonstrukci.
• Vhodné načasování inzerce implantátu, volba augmentačních materiálů a metod.
• Seznámení s přesnými operačními postupy počínaje volbou řezu přes indikace jednotlivých přístupů po nové, autorem propracované operační postupy.
• Praktický nácvik na prasečích čelistech.

CENA: 3 890 Kč včetně DPH / 5 kreditů ČSK
Pokud máte možnost, přineste si s sebou lupové brýle.

Určeno pro:Iimplantology (5 kreditů ČSK)

Implantology (5 kreditů ČSK)
18. 10. 2019, Teplice
13:00-18:30, Hotel Prince de Ligne
MODERNÍ TRENDY VE STOMATOLOGII MUDr. Zbyněk Mach

Popis kurzu

Nová generace kompozitních materiálů s různou viskozitou a mimořádnou pevností
• pevný jako skála – G-aenial Universal Injectable – vysoce pevný výplňový kompozit, který je vhodný pro každou kavitu bez ohledu na velikost
• indikační rozsah materiálů EssentiaHiFlo a LoFlo
• nová technologie použití ultra jemných částic, použití pro jakoukoliv indikaci

Nové skloionomerní a sklohybridní technologie od A do Z
• vlastnosti skloionomerních materiálů
• jedinečný přínos sklohybridní technologie
• nejlepší volba pro každou indikaci: skloionomer – sklohybrid

Praktická ukázka

CENA: 1 990 Kč včetně DPH

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
18. 10. 2019, Plzeň
13:00-18:30, Parkhotel Congress Center
NOVINKA! VYŠETŘENÍ PACIENTA A DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA V PRAXI DENTÁLNÍ HYGIENISTKY MDDr. et MUDr. Jiří Šedý, PhD., MBA, FADI, FICD

Popis kurzu

• Úvod do problematiky, základní a rozšířené somatické vyšetření pacienta,
proveditelné v běžné praxi dentální hygienistky
• Metody a způsoby identifikace nejčastějších onemocnění dutiny ústní, významných
v praxi dentální hygienistky
• Diferenciálně diagnostická rozvaha, jednotlivé kroky a úskalí
• Komunikace se zubním lékařem, pojetí podezření, diagnostická úvaha a mezioborová
spolupráce s ohledem na výsledky vyšetření a diferenciálně diagnostickou rozvahu

CENA: 2 690 Kč včetně DPH
(2 152 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 18. 9. 2019)

Určeno pro: DH (záštita ADH)

Každý účastník obdrží malý dárek.

DH (záštita ADH)
18. 10. 2019, Zlín
13:00-18:30, Hotel Baltaci Atrium
RIZIKOVÝ PACIENT V PÉČI PZL A SPOLUPRÁCE S AMBULANTNÍMI SPECIALISTY MUDr. Zdeněk Hrubý

Popis kurzu

• Nejčastější kategorie rizikových pacientů, celková zdravotní rizika, limity pro ošetřování
v ordinaci PZL, indikace k odesílání ambulantním specialistům, pravidla spolupráce a konziliární
péče.

• Důležité anamnestické údaje a jejich správné vyhodnocení, důležité údaje pro PZL v interní
zdravotnické dokumentaci.

• Klinická rozvaha u ošetření rizikového pacienta. Rozsah péče praktického zubního lékaře,
konziliární péče a úloha ambulantního specialisty v stomatologických a všeobecně medicínských
oborech.

• Taktika ošetřování pacientů s rizikem krvácivých komplikací.

• Pacient v transplantačním programu: Vybraná chronická onemocnění směřující k transplantační
léčbě – pacient jako potenciální kandidát Tx. Vyšetření a strategie předtransplantační
stomatologické přípravy – úloha PZL a konzilia ambulantních specialistů. Specifičnost stomatologické léčebně-preventivní péče u transplantovaného pacienta, dispenzarizace a úloha specialistů. Spolupráce s transplantačními centry.

• Kazuistiky – rozbor klinické a rentgenologické dokumentace.

CENA: 2 590 Kč včetně DPH
(2 072 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 18. 9. 2019)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry
08. 11. 2019, Plzeň
12:00-18:00, Hotel VIENNA HOUSE EASY PILSEN
DĚTSKÝ PACIENT SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI V ORDINACI PZL Doc. MUDr. Ivana Koberová Ivančaková CSc.

Popis kurzu

Projevy celkových chorob v dutině ústní u dětí
• Orální projevy
– gastrointestinálních chorob
– respiračních onemocnění
– poruch výživy a příjmu potravy
– hemato-onkologických onemocnění
– imunosuprese
Zlozvyky, zneužívání
Poškození tvrdých zubních tkání v symptomatologii celkových chorob (hypoplazie, opacity, eroze)
Možnosti ošetření nespolupracujících dětských pacientů
• Příčiny nespolupráce dítěte u zubního lékaře
• Psychoprofylaxe
• Farmakologická příprava nespolupracujícího
dětského pacienta
• Sedace při vědomí
• Pacienti s neuro-psychickými poruchami
a poruchami chování (PAS, ADHD)
• Celková anestézie

CENA: 2 590 Kč včetně DPH
(2 072 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 8.10.2019)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry
14. 11. 2019, České Budějovice
13:00-18:30, Hotel Vita
ORL A STOMATOLOGIE – TÉMATA A TRENDY NA HRANICI OBORŮ MUDr. et MUDr. Petr Kocum

Popis kurzu

• Úvod – kdo a co lépe?, spolupráce oborů
• Syndrom spánkové apnoe, chrápání – co s tím?
• Onemocnění TMK nebo onemocnění ucha?
• Absces krku, kolemčelistní zánět – krční či odontogenní aneb vyřeší to krčař či zubař?
• Sinusitidy nosní a zubní etiologie, implantát a sinusitida – zuby častější příčinou než si myslíme
• Onemocnění slinných žláz, sialoendoskopie
• Závěr

CENA: 2 590 Kč včetně DPH
(2 072 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 14. 10. 2019)

Určeno pro: Implantology, PZL (5 kreditů ČSK)

Implantology, PZL (5 kreditů ČSK)
14. 11. 2019, Praha
9:30-16:00, Hotel Kampa - Stará Zbrojnice
KLINICKÉ POUŽITÍ VLÁKNY VYZTUŽENÉHO KOMPOZITU VE STOMATOLOGII Prof. Dr. Pekka K. Vallittu

Popis kurzu

Indikace pro skelná vlákna:
• vlákny vyztužená konstrukce vs. standardní protetická rekonstrukce
• vlastnosti, postup zpracování, vazba vlákna na kompozitní materiál
• ekonomické aspekty
• příklady použití, klinické výsledky

Novinka pro vás – vlákny zesílený zatékavý kompozit pro náhradu dentinu:
• vynikající tixotropní vlastnosti pro jednoduchou aplikaci a dokonalé přizpůsobení
• vynikající lomová houževnatost pro trvalé výplně velkého rozsahu
• dva odstíny pro řešení všech vašich potřeb

Nová generace tekutých kompozitních materiálů, při práci tekutý, výsledkem je hotová výplň
• proč jsou „flow“ materiály oblíbené a kvůli čemu by měly být oblíbené?
• indikační rozsah tekutých materiálů
• nová technologie použití ultra jemných částic, vysoké naplnění a homogenní rozptyl částic

Nová generace kompozitních materiálů s různou viskozitou, mimořádnou pevností a estetikou
• pevný jako skála – G-aenial Universal Injectable – vysoce pevný výplňový kompozit,
který je vhodný pro každou kavitu

CENA: 4 900 Kč včetně DPH
(3 900 Kč včetně DPH při přihlášení do 30. 9. 2019)

Určení: PZL (5 kreditů ČSK)

Seminář částečně v anglickém jazyce – simultálně tlumočeno

PZL (5 kreditů ČSK)
14. 11. 2019, Brno
12:00-18:00, Hotel Vista
GUIDED BIOFILM THERAPY (GBT) – NOVÝ PŘÍSTUP K PROFYLAXI SWISS DENTAL ACADEMY Ing. Bc. Jana Smažíková

Popis kurzu

teoreticko-praktický kurz:

• Změna pravidel v postupu ošetření pacientů všech diagnostik
• Nový postup – GBT
• Iniciální terapie
• Postup ošetření dle GBT v hygienické fázi
• Stanovení recallu
• Přínosy GBT pro ošetřujícího
• Praktická ukázka postupu GBT
• Praktický nácvik správného ošetření na fantomech

CENA: 2 990 Kč včetně DPH
(2 691 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení jeden měsíc před každou akcí)

Určeno pro: PZL (5 kreditů), DH (záštita ADH)

PZL (5 kreditů), DH (záštita ADH)
15. 11. 2019, Ostrava
12:00-18:00, Harmony Club Hotel
GUIDED BIOFILM THERAPY (GBT) – NOVÝ PŘÍSTUP K PROFYLAXI SWISS DENTAL ACADEMY Ing. Bc. Jana Smažíková

Popis kurzu

teoreticko-praktický kurz:
• Změna pravidel v postupu ošetření pacientů všech diagnostik
• Nový postup – GBT
• Iniciální terapie
• Postup ošetření dle GBT v hygienické fázi
• Stanovení recallu
• Přínosy GBT pro ošetřujícího
• Praktická ukázka postupu GBT
• Praktický nácvik správného ošetření na fantomech

CENA: 2 990 Kč včetně DPH
(2 691 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení jeden měsíc před každou akcí)

Určeno pro: PZL (5 kreditů), DH (záštita ADH)

PZL (5 kreditů), DH (záštita ADH)
20. 11. 2019, Praha
12:00-18:00, Hotel DUO
MANAGEMENT PLÁNU LÉČBY PŘI NEMIKROBIÁLNÍCH ORÁLNÍCH ONEMOCNĚNÍCH, SEMINÁŘ PRO DENTÁLNÍ HYGIENISTKY A SESTRY Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

Popis kurzu

• Úloha a kompentence DH v manažmente planu liečby pri nemikrobiálnych orálnych ochoreniach
• Funkčné + parodontálne + estetické riziko – následok nemikrobiálnych orálnych ochorení
• Vyšetrenie nemikrobiálnych poškodení zubov, parodontu a slizníc u detí, dospelých
• Abrázie, atrície, erózie: vyšetrenie, diagnostika, liečba dentálním hygienikom
• Prečo a ako sa prejaví nemikrobiálne poškodenie na zuboch, parodonte a kedy na TMK?
• Parafunkcie a ich následky, vyšetrenie, preventívne opatrenia a recall v DH
• Stanovenie diagnózy a prognózy podľa typu nemikrobiálnych ochorení
• Chemická liečba a preventívne opatrenia, protetika, implantológia, terapia dlahami
• Kazuistiky chýb a návrhy ich riešení + zostavenie plánu preventívnych opatrení
• Čo nám povie výživový protokol

CENA: 3 990 Kč včetně DPH za jednodenní seminář
(3 591 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení měsíc předem)

Určeno pro: DH (záštita ADH), sestry

Seminář zaměřený na vyšetření, léčbu a stanovení preventivních opatření z pozice DH

Přednáška je ve slovenském jazyce.

DH (záštita ADH), sestry
21. 11. 2019, Praha
12:00-18:00, Hotel DUO
MANAGEMENT PLÁNU LÉČBY PŘI NEMIKROBIÁLNÍCH ORÁLNÍCH ONEMOCNĚNÍCH, SEMINÁŘ PRO DENTÁLNÍ HYGIENISTKY A SESTRY Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

Popis kurzu

• Úloha a kompentence DH v manažmente planu liečby pri nemikrobiálnych orálnych ochoreniach
• Funkčné + parodontálne + estetické riziko – následok nemikrobiálnych orálnych ochorení
• Vyšetrenie nemikrobiálnych poškodení zubov, parodontu a slizníc u detí, dospelých
• Abrázie, atrície, erózie: vyšetrenie, diagnostika, liečba dentálním hygienikom
• Prečo a ako sa prejaví nemikrobiálne poškodenie na zuboch, parodonte a kedy na TMK?
• Parafunkcie a ich následky, vyšetrenie, preventívne opatrenia a recall v DH
• Stanovenie diagnózy a prognózy podľa typu nemikrobiálnych ochorení
• Chemická liečba a preventívne opatrenia, protetika, implantológia, terapia dlahami
• Kazuistiky chýb a návrhy ich riešení + zostavenie plánu preventívnych opatrení
• Čo nám povie výživový protokol

CENA: 3 990 Kč včetně DPH za jednodenní seminář
(3 591 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení měsíc předem)

Určeno pro: DH (záštita ADH), sestry

Seminář zaměřený na vyšetření, léčbu a stanovení preventivních opatření z pozice DH

Přednáška je ve slovenském jazyce.

DH (záštita ADH), sestry
22. 11. 2019, Praha
12:00-18:00, Hotel DUO
MANAGEMENT PLÁNU LÉČBY PŘI NEMIKROBIÁLNÍCH ORÁLNÍCH ONEMOCNĚNÍCH Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

Popis kurzu

Prečo sa niektorým pacientom opakovane odlomí z výplne, zo zuba, prečo majú zvýšenú
kývavosť zubov aj keď nemajú parodontitídu? Aký je „Stresový pacient“? Záruka za ošetrenie
u rizikových pacientov.

• Úloha zubného lekára. Tam, kde končí úloha DH, ako môžem ja ako lekár pokračovať?
Čo všetko dokáže vyšetriť – ošetriť – kontrolovať DH?
• Ako stanovíme lekársku diagnózu pri nemikrobiálnych poškodeniach
• Funkčné + parodontálne + estetické riziko ako následok nemikrobiálnych ochorení
• Abrázie, atrície, erózie: ako ich vyšetrujeme, diagnostikujeme a informujeme pacienta
• Vyšetrenie nemikrobiálnych poškodení zubov, parodontu a slizníc u detí, dospelých
• Prečo a ako sa prejaví nemikrobiálne poškodenie na zuboch, parodonte a TMK?
• Parafunkcie a ich následky
• Chyby v stanovení plánu, jeho alternatív – finančné náklady na liečbu
• Chemická liečba a preventívne opatrenia, protetika, implantológia, terapia dlahami
• Kazuistiky chýb a návrhy ich riešení + zostavenie plánu liečby
• Čo nám povie výživový protokol

CENA: 3 990 Kč včetně DPH
(3 591 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení měsíc předem)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

Seminář zaměřený na léčbu

Přednáška je ve slovenském jazyce.

PZL (5 kreditů ČSK)
22. 11. 2019, Jihlava
13:00-18:30, Hotel Gustav Mahler
MODERNÍ TRENDY VE STOMATOLOGII MUDr. Zbyněk Mach

Popis kurzu

Nová generace kompozitních materiálů s různou viskozitou a mimořádnou pevností
• pevný jako skála – G-aenial Universal Injectable – vysoce pevný výplňový kompozit, který je vhodný pro každou kavitu bez ohledu na velikost
• indikační rozsah materiálů EssentiaHiFlo a LoFlo
• nová technologie použití ultra jemných částic, použití pro jakoukoliv indikaci

Nové skloionomerní a sklohybridní technologie od A do Z
• vlastnosti skloionomerních materiálů
• jedinečný přínos sklohybridní technologie
• nejlepší volba pro každou indikaci: skloionomer – sklohybrid

Praktická ukázka

CENA: 1 990 Kč včetně DPH

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
28. 11. 2019, Praha
8:00-15:00, Stomatologické centrum Měchurka
OD ZTRÁTY ZUBU KE KORUNCE MUDr. Tomáš Hudler

Popis kurzu

praktický kurz dentální implantologie

• plánování implantace dle CT/OPG
• extrakce zubu a okamžitá implantace live na chirurgickém sále
• jednoduchá solo implantace
• tvarování emergence profile
• protetické ošetření implantátu

CENA: 4 900 Kč včetně DPH

Určeno pro: implantology (5 kreditů ČSK)

Bonus k Vaší účasti:
Sborník studií v ceně, zahrnující nejnovější studie a kazuistiky k materiálům Geistlich, k implantačním systémům, příklady kazuistik.

Implantology (5 kreditů ČSK)
29. 11. 2019, Brno
13:00-18:30, Hotel Vista
NOVINKA! VYŠETŘENÍ PACIENTA A DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA V PRAXI DENTÁLNÍ HYGIENISTKY MDDr. et MUDr. Jiří Šedý, PhD., MBA, FADI, FICD

Popis kurzu

• Úvod do problematiky, základní a rozšířené somatické vyšetření pacienta, proveditelné v běžné praxi dentální hygienistky
• Metody a způsoby identifikace nejčastějších onemocnění dutiny ústní, významných v praxi dentální hygienistky
• Diferenciálně diagnostická rozvaha, jednotlivé kroky a úskalí
• Komunikace se zubním lékařem, pojetí podezření, diagnostická úvaha a mezioborová spolupráce s ohledem na výsledky vyšetření a diferenciálně diagnostickou rozvahu

CENA: 2 690 Kč včetně DPH
(2 152 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 29.10. 2019)

Určeno pro: DH (záštita ADH)

Každý účastník obdrží malý dárek.

 

DH (záštita ADH)
29. 11. 2019, Lovosice
12:00-18:00, Hotel Lev
RACIONÁLNÍ PŘÍSTUP K ENDODONTICKÉMU OŠETŘENÍ – PRAKTICKÝ KURZ MODERNÍ ENDODONCIE MUDr. Martin Kapitán, Ph.D.

Popis kurzu

Teoretická přednáška
• Biologické a morfologické podklady, indikace k ošetření
• Izolace a příprava zubu, práce s kofferdamem, preendo dostavba
• Přístup ke kanálkům a jejich zabezpečení, glidepath
• Strojové opracování kořenových kanálků, sekvenční vs. jednonástrojové systémy
• Výplachový protokol, význam jednotlivých látek
• Trojrozměrné zaplnění kořenového systému, vertikální kondenzace, teplá gutaperča na nosiči
• Postendodoncie, význam a možnosti
• Zajímavé kazuistiky, reendodoncie, oprava chyb

Praktická část
• Opracování a zaplnění kořenového kanálku
• Účastníci kurzu si s sebou mohou přinést extrahované, vysterilizované zuby s vypreparovaným trepanačním otvorem, na kterých mohou provést preparaci a zaplnění kanálků.

CENA: 2 990 Kč včetně DPH (2 691 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení do 29. 10. 2019)

Každý účastník kurzu obdrží set kořenových nástrojů Maileffer od firmy Densply Sirona v hodnotě 2 000 Kč.

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
06. 12. 2019, Praha
10:00-18:00, Hotel DUO
PREVENCE ORÁLNÍHO ONEMOCNĚNÍ A PRÁCE S KYRETAMI, PRAKTICKÝ KURZ (max. pro 12 osob, oblíbený kurz nyní v délce 8 h) Mgr. Hana Stratilová

Popis kurzu

TEORETICKÁ ČÁST
A. Návrh hygienické fáze léčby u:
• kariologického pacienta, parodontologického pacienta, onkologického pacienta
• pacienta s ortodontickým aparátem, pacienta s implantáty, pacienta s erozemi
• u pacientů před bělením zubů

B. Novinky
• demineralizace skloviny – prevence a ošetření, vhodné způsoby a produkty
• fluoridace zubů – kdy mají fluoridy efekt a kdy ne, kdy zvolit jinou alternativu
• profesionální dentální hygiena – inovativní postup, který šetří váš čas i ruce a současně je šetrnější pro pacienta

C. Práce s kyretami
• nástroje na odstranění supra a subgingivalních nánosů
• správné držení nástrojů, opěrný bod, pohyb nástrojem, vyšetřovací pohyb, odstraňovací pohyb
• rozdělení zubů na plochy
• určení polohy ošetřujícího a pacienta pro jednotlivé úseky chrupu

PRAKTICKÁ ČÁST
• práce s kyretami, nácvik na fantomech
CENA: 3 490 Kč včetně DPH

Určeno pro: DH (záštita ADH)

DH (záštita ADH)
06. 12. 2019, Jihlava
12:00-18:00, Hotel Gustav Mahler
ZÁKLADY PRÁCE S KOFFERDAMEM MUDr. Martin Kapitán, Ph.D.

Popis kurzu

Teoreticko-praktický kurz.

• Postavení kofferdamu v současném zubním lékařství
• Charakteristika, funkce a indikace kofferdamu
• Vybavení pro práci s kofferdamem
• Možnosti nasazení kofferdamu, kofferdamové techniky
• Nasazení v nepříznivých situacích
• Novější kofferdamové systémy – výhody a nevýhody
• Praktický nácvik nasazení kofferdamu na zubních simulátorech

CENA: 2 990 Kč včetně DPH (2 691 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení do 6. 11. 2019)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
06. 12. 2019, Ostrava
13:00-18:30, Harmony Club Hotel
POSTENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ MDDr. Tomáš Buchta

Popis kurzu

• Problematika endodontické terapie: výplachové techniky, preendodontické ošetření, izolace kofferdamem, správné očištění kavity
• Provizorní vs. definitivní výplň
• AKU- adhezivní koronální uzávěr
• Typy, generace a správné použití adhezivních systémů
• Problematika použití FRC čepů, různé dostavbové materiály
• Indikace přímých a nepřímých rekonstrukcí, možnosti řešení
• komplikací vzniklých během postendodontického ošetření
• Otiskování a protokoly adhezivní fixace nepřímých prací

CENA: 1 990 Kč včetně DPH

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

Rychlý Kontakt:

Vladana Slámová

Koordinátorka Akademie +420 770 139 676 slamova@jps.cz