Akademie JPS

Certifikované vzdělávání ve všech oborech stomatologie

Doc. MUDr. Eva Kovaľová PhD.

Exkluzivní přednášky a workshopy pro vás

Odborný doprovodný program při výstavách a veletrzích

Implantologické workshopy

Akademie

Akademie JPS se specializuje na certifikované vzdělávání ve všech oborech stomatologie formou seminářů i praktických kurzů. Připravujeme pro vás tradičně řadu zajímavých odborných přednášek a workshopů ve všech regionech v ČR. Registrovat se můžete online na našich webových stránkách, prostřednictvím registračního formuláře nebo telefonicky na naší bezplatné lince 800 111 577, e-mailem na adrese objednavky@jps.cz či u svého obchodního zástupce. Na našich akcích jsou pro vás připraveny mimořádně výhodné nabídky a slevy.

Kurzy a přednášky

Kdy, kde
Téma a přednášející
Pro
Info
PDF
Přihláška
26. 10. 2018, Zlín
12:00-18:00, Hotel Atrium Baltaci

Popis kurzu

• Vyšetření dítěte s úrazem v orofaciální oblasti

• Úrazy stálých zubů – Poranění zubní korunky – Poranění kořene – Poranění závěsného aparátu – Komplikace úrazů stálých zubů – Endodontické ošetření stálých zubů s nedokončeným vývojem kořene a vitální zubní dření – Endodontické ošetření stálých zubů s nedokončeným vývojem kořene a infikovaným kořenovým kanálkem

• Úrazy dočasných zubů

• Následky úrazů dočasných zubů ve stálé dentici

CENA: 2 590 Kč včetně DPH (2 072 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 26. 9. 2018)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry

 

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry
26. 10. 2018, České Budějovice
12:00-18:00, Hotel Vita
PARODONTOLOGIE V KAŽDODENNÍ PRAXI ZUBNÍHO LÉKAŘE MUDr. Jaroslav Myšák

Popis kurzu

• Etiologie parodontopatií (gingivitis, parodontitis a gingivální recesy)

• Pomůcky orální hygieny u jednotlivých onemocnění parodontu

• Parodontitis chronica – diagnostika, terapie u PZL a parodontologa

• Parodontitis aggressiva – diagnostika, terapie u PZL a parodontologa

• Gingivální recesy – problematika z pohledu PZL, možnosti terapie

• Chirurgie parodontu

• Protetické ošetření chrupu s oslabeným parodontem

• Traumatická artikulace (klínovité defekty, gingivální recesy, atriční fazety)

• Parodontopatie a systémová onemocnění

• Onemocnění ústní sliznice

CENA: 2 590 Kč včetně DPH (2 072 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 26. 9. 2018)

5 kreditů ČSK

PZL (5 kreditů ČSK)
08. 11. 2018, Česká Lípa
13:00-18:30, Villa Hrdlička
ESTETIKA MŮŽE BÝT JEŠTĚ SNADNĚJŠÍ MUDr. Zbyněk Mach

Popis kurzu

Nová generace kompozitních materiálů s různou viskozitou a mimořádnou pevností

• pevný jako skála – G-aenial Universal Injectable – vysoce pevný výplňový kompozit, který je vhodný pro každou kavitu bez ohledu na velikost

• indikační rozsah materiálů EssentiaHiFlo a LoFlo

• nová technologie použití ultra jemných částic, použití pro jakoukoliv indikaci

Inteligentní řešení všech problémů s fixací

• jak vybrat optimální fixační cement

• kdy cementovat a kdy adhezivně fixovat

• přehled fixačních materiálů a jejich indikací – optimální řešení vašich fixačních prací

Praktická ukázka

CENA: 1 890 Kč včetně DPH | 5 kreditů ČSK

PZL (5 kreditů ČSK)
09. 11. 2018, Praha
10:00-18:00, Hotel DUO
PREVENCE ORÁLNÍHO ONEMOCNĚNÍ A PRÁCE S KYRETAMI, PRAKTICKÝ KURZ Mgr. Hana Stratilová

Popis kurzu

TEORETICKÁ ČÁST

A. Návrh hygienické fáze léčby u:

• kariologického pacienta, parodontologického pacienta, onkologického pacienta

• pacienta s ortodontickým aparátem, pacienta s implantáty, pacienta s erozemi

• u pacientů před bělením zubů

B. Novinky

• jak předcházet erozi zubní skloviny

• léčba parodontitidy laserem

C. Práce s kyretami

• nástroje na odstranění supra a subgingivalních nánosů

• správné držení nástrojů, opěrný bod, pohyb nástrojem, vyšetřovací pohyb, odstraňovací pohyb

• rozdělení zubů na plochy

• určení polohy ošetřujícího a pacienta pro jednotlivé úseky chrupu

PRAKTICKÁ ČÁST

• práce s kyretami, nácvik na fantomech

CENA: 3 490 Kč včetně DPH

DH (záštita ADH), sestry
Obsazeno
09. 11. 2018, Brno
12:00-18:00, Hotel Vista
RACIONÁLNÍ PŘÍSTUP K ENDODONTICKÉMU OŠETŘENÍ – PRAKTICKÝ KURZ MODERNÍ ENDODONCIE MUDr. Martin Kapitán, Ph.D.

Popis kurzu

Teoretická přednáška

• Biologické a morfologické podklady, indikace k ošetření

• Izolace a příprava zubu, práce s kofferdamem, preendo dostavba

• Přístup ke kanálkům a jejich zabezpečení, glidepath

• Strojové opracování kořenových kanálků, sekvenční vs. jednonástrojové systémy

• Výplachový protokol, význam jednotlivých látek

• Trojrozměrné zaplnění kořenového systému, vertikální kondenzace, teplá gutaperča na nosiči

• Postendodoncie, význam a možnosti

• Zajímavé kazuistiky, reendodoncie, oprava chyb

Praktická část

• Opracování a zaplnění kořenového kanálku

• Účastníci kurzu si s sebou mohou přinést extrahované, vysterilizované zuby s vypreparovaným trepanačním otvorem, na kterých mohou provést preparaci a zaplnění kanálků.

CENA: 2 990 Kč včetně DPH (2 691 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení do 9. 10. 2018)

Každý účastník kurzu obdrží set kořenových nástrojů Maileffer od firmy Densply Sirona

v hodnotě 2 000 Kč.

5 kreditů ČSK

PZL (5 kreditů ČSK)
Obsazeno
09. 11. 2018, Brno
13:00-18,30, Hotel Vista
TECHNIKY OCHRANY ALVEOLU A AUGMENTACE TVRDÝCH TKÁNÍ V PRAXI Doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D.

Popis kurzu

Teoretická přednáška
• Hojení extrakční rány
• Důležité faktory uplatňující se v rámci hojení a jejich ovlivnění
• Hojení extrakční rány při okamžité implantaci a její důsledky
• Technika částečné extrakce zubu se zachováním vestibulární lamely
• Ovlivnění hojení extrakční rány použitím augmentačních metod
• Regenerace parodontu
• Tvar laloku a techniky směřující k regeneraci parodontu
• Uplatnění xenogenních kostních štěpů v regeneraci
• Uplatnění xenogenních membrán při regeneraci

Praktická část
(Na prasečích čelistech. Prosíme účastníky, aby si s sebou přinesli vlastní skalpel s čepelkou 12,15,
raspatorium, chir pinzetu, normální pinzetu, nůžky, jehelec)
• Využití membránové techniky k regeneraci parodontu
• Využití augmentačního materiálu a přípravku Mucograft Seal k zachování alveolu

CENA: 4 690 Kč včetně DPH

5 kreditů ČSK

 

Implantology (5 kreditů ČSK)
14. 11. 2018, Praha
13:00-18:30, Hotel DUO
KOMPOZITNÍ ONLAY OD A DO Z MDDr. Ondřej Kříž

Popis kurzu

Naučíme vás tipy a triky, jak na kompozitní onlay. Od indikací, přes preparaci, po adhesivní fixaci.

Přednáška:

• indikace nepřímých kompozitních rekonstrukcí

• koncept „no post, no crowndentistry“ (žádný čep, žádná korunka) – kofferdam a jeho snadné použití

• preparační schémata, management tvrdých zubních tkání u vitálních a devitálních zubů

• adhezivní příprava, IDS
• přímé dostavby v distálním úseku, volba materiálu

• duální a vlákny zesílené dostavbové materiály

• postendodontické dostavby, relokace okraje – DME

• management měkkých tkání

• otiskovací protokol

• provizoria

• laboratorní postupy, volba laboratorního materiálu pro kompozitní onlay

Praktická ukázka:

• postup fixace kompozitních rekonstrukcí

CENA: 1 990 Kč včetně DPH

5 kreditů ČSK

PZL (5 kreditů ČSK)
16. 11. 2018, Pardubice
12:00-18:00, Hotel EURO
KURZ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE A ŘEŠENÍ NEODKLADNÝCH STAVŮ V ZUBNÍ PRAXI MUDr. Jiří Pokorný, Ph.D.

Popis kurzu

Teoretická přednáška

• Charakteristika neodkladné péče a její postavení v systému zdravotní péče, právní souvislosti a požadavky MZČR na zdravotníky, resuscitační doporučení Guidelines 2015

• Základní životní funkce a možnosti jejich ovlivnění, postupy u postižených při vědomí

• Bezvědomí versus zástava krevního oběhu, péče o bezvědomého • Postupy KPR u dospělých a resuscitace v dětském věku dle Guidelines 2015

• Zástava krevního oběhu ve stomatologické ordinaci, zásahy stomatologa mimo ordinaci

• Vybrané neodkladné stavy dle požadavku ČSK

• Technické vybavení zubní praxe, indikace použití a kontrola správné funkce pomůcek

• Doporučené farmakologické vybavení zubní praxe

Praktická část – nácvik u dospělých a dětí, AED, anafylax

• Bezpečný příchod k postiženému, zjištění stavu, uvolnění dýchacích cest, kontrola přítomnosti dýchání, komprese hrudníku

• Umělá ventilace plicní samorozpínacím vakem, komprese hrudníku a umělá ventilace plicní u dětí a kojenců

• Automatizované externí defibrilátory

• Postupy u obstrukce dýchacích cest u dospělých a dětí

• Stabilizovaná poloha, polohování pacienta při náhlých příhodách

• Těžké alergické reakce – anafylaxe – diagnostika a léčba

CENA: 2 690 Kč včetně DPH (2 152 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 16. 10. 2018)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry

(Tento kurz není možné použít pro získání nebo obnovení Osvědčení z parodontologie, stomatochirurgie nebo pedostmatologie)

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry
16. 11. 2018, Plzeň
13:00-18:30, Congress Center Parkhotel
RIZIKOVÝ PACIENT V PÉČI PZL A SPOLUPRÁCE S AMBULANTNÍMI SPECIALISTY MUDr. Zdeněk Hrubý

Popis kurzu

• Nejčastější kategorie rizikových pacientů, celková zdravotní rizika, limity pro ošetřování v ordinaci PZL, indikace k odesílání ambulantním specialistům, pravidla spolupráce a konziliární péče.

• Důležité anamnestické údaje a jejich správné vyhodnocení, důležité údaje pro PZL v interní zdravotnické dokumentaci.

• Klinická rozvaha u ošetření rizikového pacienta. Rozsah péče praktického zubního lékaře, konziliární péče a úloha ambulantního specialisty v stomatologických a všeobecně medicínských oborech.

• Taktika ošetřování pacientů s rizikem krvácivých komplikací.

• Pacient v transplantačním programu: Vybraná chronická onemocnění směřující k transplantační léčbě – pacient jako potenciální kandidát Tx. Vyšetření a strategie předtransplantační stomatologické přípravy – úloha PZL a konzilia ambulantních specialistů. Specifičnost stomatologické léčebně-preventivní péče u transplantovaného pacienta, dispenzarizace a úloha specialistů. Spolupráce s transplantačními centry.

• Kazuistiky – rozbor klinické a rentgenologické dokumentace.

CENA: 2 590 Kč včetně DPH (2 072 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 16. 10. 2018)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry
21. 11. 2018, Hradec Králové
13:00-18:30, Hotel U královny Elišky
KOMPOZITNÍ ONLAY OD A DO Z MDDr. Ondřej Kříž

Popis kurzu

Naučíme vás tipy a triky, jak na kompozitní onlay. Od indikací, přes preparaci, po adhesivní fixaci.

Přednáška:

• indikace nepřímých kompozitních rekonstrukcí

• koncept „no post, no crowndentistry“ (žádný čep, žádná korunka) – kofferdam a jeho snadné použití

• preparační schémata, management tvrdých zubních tkání u vitálních a devitálních zubů

• adhezivní příprava, IDS

• přímé dostavby v distálním úseku, volba materiálu

• duální a vlákny zesílené dostavbové materiály

• postendodontické dostavby, relokace okraje – DME

• management měkkých tkání

• otiskovací protokol

• provizoria

• laboratorní postupy, volba laboratorního materiálu pro kompozitní onlay

Praktická ukázka:

• postup fixace kompozitních rekonstrukcí

CENA: 1 990 Kč včetně DPH

5 kreditů ČSK

PZL (5 kreditů ČSK)
21. 11. 2018, Praha
12:00-18:00, Hotel DUO
PARODONTÁLNÍ VÁČEK, WORKSHOP PRO DENTÁLNÍ HYGIENISTKY A SESTRY Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

Popis kurzu

PARODONTÁLNY VAČOK

Čo pre nás znamená nameraná hĺbka paro-vačku?

Je dôležité merať hĺbku? Prečo a kedy?

ČO NÁS ZAUJÍMA VIAC AKO HĹBKA PAROVAČKU A PREČO?

Obsah – kolonizácia

Štruktúra parovačku

Liečba: nechirurgická – chirurgická

Aktivita / stabilita parovačku

Následky zápalu, rozsah poškodenia, následky liečby

Biologická hodnota zuba s parovačkom

Rizikové faktory parodontitídy

Prognóza zuba s parovačkom:

– Kedy je prognóza beznádejná???

– Kde je hranica ošetrenia DH – zubný lekár

CENA: 3 990 Kč včetně DPH za jednodenní workshop (3 591 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení do 21. 10. 2018)

Určeno pro: DH (záštita ADH), sestry
Akce je ve slovenském jazyce.

DH (záštita ADH), sestry
Obsazeno
22. 11. 2018, Praha
12:00-18:00, Hotel DUO
PARODONTÁLNÍ VÁČEK, WORKSHOP PRO DENTÁLNÍ HYGIENISTKY A SESTRY Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

Popis kurzu

PARODONTÁLNY VAČOK

Čo pre nás znamená nameraná hĺbka paro-vačku?

Je dôležité merať hĺbku? Prečo a kedy?

ČO NÁS ZAUJÍMA VIAC AKO HĹBKA PAROVAČKU A PREČO?

Obsah – kolonizácia

Štruktúra parovačku

Liečba: nechirurgická – chirurgická

Aktivita / stabilita parovačku

Následky zápalu, rozsah poškodenia, následky liečby

Biologická hodnota zuba s parovačkom

Rizikové faktory parodontitídy

Prognóza zuba s parovačkom:

– Kedy je prognóza beznádejná???

– Kde je hranica ošetrenia DH – zubný lekár

CENA: 3 990 Kč včetně DPH za jednodenní workshop (3 591 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení do 21. 10. 2018)

Určeno pro: DH (záštita ADH), sestry
Akce je ve slovenském jazyce.

DH (záštita ADH), sestry
Obsazeno
22. 11. 2018, Plzeň
13:00-18:30, Parkhotel Congress Center
IMPLANTÁT A SINUSITIDA MUDr. et MUDr. Petr Kocum

Popis kurzu

• Dentální implantát je základním pilířem moderní rekonstrukční stomatologie. Je prvkem žádaným i obávaným, těší se velké oblibě, ale umí život také komplikovat. Cílem rekonstrukce chrupu je funkce a estetika. Pacienti tlačí na rychlá řešení a implantologii často vnímají jako pouze technický obor.

• Nicméně implantologie je disciplínou navýsost medicínskou, zahrnující veškerou problematiku a úskalí spojené se zaváděním cizího tělesa do lidského organismu. Přítomnost implantátu v dutině ústní a jeho intimita k důležitým strukturám splanchnokrania vyžaduje nutnost pochopení anatomie a fyziologie nejen alveolárních výběžků, ale také všech okolních struktur.

• Přes veškerou snahu vývoje oseointegračních materiálů, technických komponent a protokolu se nelze nesetkat s komplikacemi. Lze je však minimalizovat. A v případě, že komplikace nastane, je třeba ji odhalit a řešit a to včas a miniinvazivně.

CENA: 2 590 Kč včetně DPH (2 072 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 22. 10. 2018)

5 kreditů ČSK

Implantology, PZL (5 kreditů ČSK)
23. 11. 2018, Praha
12:00-18:00, Hotel DUO
LÉČBA PARODONTITIDY DLE TYPU PARODONTÁLNÍHO VÁČKU, MINIINVAZIVNÍ CHIRURGICKÉ POSTUPY V PARODONTOLOGII V BĚŽNÉ PRAXI PZL, WORKSHOP PRO ZUBNÍ LÉKAŘE Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

Popis kurzu

PARODONTÁLNY VAČOK

• Čo pre nás znamená nameraná hľbka paro-vačku?

• Je dôležité merať hľbku? Prečo a kedy?

ČO NÁS ZAUJÍMA VIAC AKO HĹBKA PAROVAČKU A PREČO?

• Obsah – kolonizácia

• Štruktúra parovačku

• Liečba: nechirurgická – chirurgická

• Aktivita / stabilita parovačku

• Následky zápalu, rozsah poškodenia, následky liečby

• Biologická hodnota zuba s parovačkom
• Rizikové faktory parodontitídy

• Prognóza zuba s parovačkom:

– Kedy je prognóza beznádejná???

– Kde je hranica ošetrenia DH – zubný lekár

MINIINVAZÍVNA CHIRURGIA PARODONTU A MUKOGINGIVÁLNEJ OBLASTI

• najčastejšie zákroky, ktoré zvládne každý zubný lekár

• regeneratívna a reparatívna chirurgia parodontálneho vačku

CENA: 3 990 Kč včetně DPH | (3 591 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení do 23. 10. 2018)

5 kreditů ČSK

PZL (5 kreditů ČSK)
Obsazeno
26. 11. 2018, Olomouc
12:30-18:00, Hesperia Hotel
AUGMENTACE MĚKKÝCH TKÁNÍ V OKOLÍ IMPLANTÁTU – PRAKTICKÝ KURZ NA PRASEČÍCH ČELISTECH MUDr. Pavel Kříž, Ph.D.

Popis kurzu

• Dosažení optimální stability tvrdých a měkkých tkání v okolí implantátu je podstatným
faktorem ovlivňujícím dlouhodobou prognózu úspěšné implantologické léčby. Moderní
implantologie pak nabízí postupy zaručující nejlepší výsledky, přičemž nejdůležitějším
krokem je již pečlivé plánování ošetření – oblast implantace, stav před ztrátou zubu, čas
implantace, metody augmentace tvrdých, ale i měkkých tkání.

• Teoretické seznámení s diagnostikou a plánováním léčby s ohledem na množství a kvalitu
měkkých tkání obklopujících implantát, a to od doby ztráty zubu až po finální rekonstrukci.

• Vhodné načasování inzerce implantátu, volba augmentačních materiálů a metod.

• Seznámení s přesnými operačními postupy počínaje volbou řezu přes indikace
jednotlivých přístupů po nové, autorem propracované operační postupy.

• Praktický nácvik na prasečích čelistech.

CENA: 3 590 Kč včetně DPH / 5 kreditů ČSK

Pokud máte možnost, přineste si s sebou lupové brýle.

Implantology (5 kreditů ČSK)
29. 11. 2018, Praha
8:00-15:00, Stomatologické centrum Měchurka
Od bezzubosti k plnému chrupu s Atlantisem MUDr. Tomáš Hudler

Popis kurzu

 • kompletní rekonstrukce horní čelisti, augmentace
 • druhá fáze, vhojovací válečky
 • otiskování na Atlantis konstrukci
 • zkouška konstrukce Atlantis
 • finální odevzdání konstrukce

CENA: 4 900 Kč včetně DPH / 5 kreditů ČSK

Implantology
30. 11. 2018, Zlín
13:00-18:30, Hotel Baltaci Atrium
PARODONTOLOGIE V PRAXI MUDr. Markéta Harakaľová

Popis kurzu

• Diagnostika nejčastějších onemocnění parodontu a sliznic dutiny ústní

• Zkušenosti z parodontologické praxe: postupy vyšetření a ošetření, spolupráce s dentálními hygienistkami, základy ostření nástrojů, kazuistiky

• Zkušenosti s chirurgickou a laserovou terapií

CENA: 2 590 Kč včetně DPH (2 072 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 30. 10. 2018)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry
30. 11. 2018, Pardubice
13:00-18:30, Hotel EURO
RIZIKOVÝ PACIENT V PÉČI PZL A SPOLUPRÁCE S AMBULANTNÍMI SPECIALISTY MUDr. Zdeněk Hrubý

Popis kurzu

• Nejčastější kategorie rizikových pacientů, celková zdravotní rizika, limity pro ošetřování v ordinaci PZL, indikace k odesílání ambulantním specialistům, pravidla spolupráce a konziliární péče.

• Důležité anamnestické údaje a jejich správné vyhodnocení, důležité údaje pro PZL v interní zdravotnické dokumentaci.

• Klinická rozvaha u ošetření rizikového pacienta. Rozsah péče praktického zubního lékaře, konziliární péče a úloha ambulantního specialisty v stomatologických a všeobecně medicínských oborech.

• Taktika ošetřování pacientů s rizikem krvácivých komplikací.

• Pacient v transplantačním programu: Vybraná chronická onemocnění směřující k transplantační léčbě – pacient jako potenciální kandidát Tx. Vyšetření a strategie předtransplantační stomatologické přípravy – úloha PZL a konzilia ambulantních specialistů. Specifičnost stomatologické léčebně-preventivní péče u transplantovaného pacienta, dispenzarizace a úloha specialistů. Spolupráce s transplantačními centry.

• Kazuistiky – rozbor klinické a rentgenologické dokumentace.

CENA: 2 590 Kč včetně DPH (2 072 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 30. 10. 2018)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry
05. 12. 2018, Brno
08:30-15:00, Fakultní nemocnice u sv. Anny
Řízená kostní regenerace - plánování, techniky, management měkkých tkání, materiály a vybavení MDDr. Jiří Otrusina

Popis kurzu

 • Řízená kostní regenerace – plánování, techniky, management měkkých tkání, materiály a vybavení
 • Augmentace jedné z technik na pacientovi přímo na operačních sálech Fakultní nemocnice u sv. Anny
 • Workshop na plastových modelech jedné z vybraných technik

Cena: 4 900,- Kč

Určeno pro: Implantology (10 kreditů ČSK)

Implantology (10 kreditů ČSK)
07. 12. 2018, Praha
10:00-18:00, Hotel DUO
PREVENCE ORÁLNÍHO ONEMOCNĚNÍ A PRÁCE S KYRETAMI, PRAKTICKÝ KURZ Mgr. Hana Stratilová

Popis kurzu

TEORETICKÁ ČÁST

A. Návrh hygienické fáze léčby u:

• kariologického pacienta, parodontologického pacienta, onkologického pacienta

• pacienta s ortodontickým aparátem, pacienta s implantáty, pacienta s erozemi

• u pacientů před bělením zubů

B. Novinky

• jak předcházet erozi zubní skloviny

• léčba parodontitidy laserem

C. Práce s kyretami

• nástroje na odstranění supra a subgingivalních nánosů

• správné držení nástrojů, opěrný bod, pohyb nástrojem, vyšetřovací pohyb, odstraňovací pohyb

• rozdělení zubů na plochy

• určení polohy ošetřujícího a pacienta pro jednotlivé úseky chrupu

PRAKTICKÁ ČÁST

• práce s kyretami, nácvik na fantomech

CENA: 3 490 Kč včetně DPH

DH (záštita ADH), sestry
Obsazeno
14. 12. 2018, Plzeň
12:00-18:00, Hotel Primavera
RACIONÁLNÍ PŘÍSTUP K ENDODONTICKÉMU OŠETŘENÍ – PRAKTICKÝ KURZ MODERNÍ ENDODONCIE MUDr. Martin Kapitán, Ph.D.

Popis kurzu

Teoretická přednáška

• Biologické a morfologické podklady, indikace k ošetření

• Izolace a příprava zubu, práce s kofferdamem, preendo dostavba

• Přístup ke kanálkům a jejich zabezpečení, glidepath

• Strojové opracování kořenových kanálků, sekvenční vs. jednonástrojové systémy

• Výplachový protokol, význam jednotlivých látek

• Trojrozměrné zaplnění kořenového systému, vertikální kondenzace, teplá gutaperča na nosiči

• Postendodoncie, význam a možnosti

• Zajímavé kazuistiky, reendodoncie, oprava chyb

Praktická část

• Opracování a zaplnění kořenového kanálku

• Účastníci kurzu si s sebou mohou přinést extrahované, vysterilizované zuby s vypreparovaným trepanačním otvorem, na kterých mohou provést preparaci a zaplnění kanálků.

CENA: 2 990 Kč včetně DPH (2 691 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení do 14. 11. 2018)

Každý účastník kurzu obdrží set kořenových nástrojů Maileffer od firmy Densply Sirona v hodnotě 2 000 Kč.

5 kreditů ČSK

PZL (5 kreditů ČSK)
11. 01. 2019, Praha
10:00-18:00, Hotel DUO
PREVENCE ORÁLNÍHO ONEMOCNĚNÍ A PRÁCE S KYRETAMI, PRAKTICKÝ KURZ Mgr. Hana Stratilová

Popis kurzu

TEORETICKÁ ČÁST

A. Návrh hygienické fáze léčby u:
• kariologického pacienta, parodontologického pacienta, onkologického pacienta
• pacienta s ortodontickým aparátem, pacienta s implantáty, pacienta s erozemi
• u pacientů před bělením zubů

B. Novinky
• jak předcházet erozi zubní skloviny
• léčba parodontitidy laserem

C. Práce s kyretami
• nástroje na odstranění supra a subgingiválních nánosů
• správné držení nástrojů, opěrný bod, pohyb nástrojem, vyšetřovací pohyb, odstraňovací pohyb
• rozdělení zubů na plochy
• určení polohy ošetřujícího a pacienta pro jednotlivé úseky chrupu

PRAKTICKÁ ČÁST
• práce s kyretami, nácvik na fantomech

CENA: 3 490 Kč včetně DPH | Určeno pro: DH (záštita ADH), sestry

DH (záštita ADH), sestry
18. 01. 2019, Jihlava
13:00-18:30, Hotel Gustav Mahler
ONEMOCNĚNÍ SLIZNIC DUTINY ÚSTNÍ (vyšetření, klinické projevy, diferenciální diagnostika, terapie) MUDr. Hana Poskerová

Popis kurzu

• Úvod do problematiky, anamnéza, vyšetření – rozdělení onemocnění ústních sliznic dle etiologie a klinického vzhledu, anatomické odchylky ústní sliznice a hřbetu jazyka.

• Projevy infekčních onemocnění (virová, bakteriální, kvasinková) v dutině ústní, diferenciální diagnostika, léčba.

• Projevy imunopatologických onemocnění v dutině ústní, diferenciální diagnostika, léčba.

CENA: 2 590 Kč včetně DPH (2 072 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 18. 12. 2018)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry
25. 01. 2019, Praha
12:00-18:00, Hotel DUO
RIZIKOVÝ MANAGEMENT PŘI SESTAVOVÁNÍ ALTERNATIV PLÁNU FINANČNĚ NÁROČNÉ LÉČBY Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

Popis kurzu

• ako dať pacientovi záruku za ošetrenie

• aké sú rizikové faktory zlyhania liečby

• nepredvídateľné formy zlyhania práce (výplň, protetika, implantát…)

• ovplyvniteľné a neovplyvniteľné rizikové faktory

• iatrogénne poškodenie pacienta

• mikrobióm a genetika ako rizikové faktory vzniku parodontitídy a periimplantitídy

• návrh protetickej liečby u pacienta s poškodeným parodontom

CENA: 3 200 Kč včetně DPH (2 560 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 25. 12. 2018)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry

Přednáška je ve slovenském jazyce.

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry
01. 03. 2019, Brno
13:00-18:30, Hotel VISTA
REKONSTRUKCE ZUBŮ V DISTÁLNÍM ÚSEKU MUDr. Milan Tomka, Ph.D.

Popis kurzu

• Izolace pracovního pole – rychle, účinně a bez dogma, kofferdam, speciální spony
• Exkavace zubního kazu, klasický a moderní pohled, co je v módě a co je lege artis
• Matricový systém pro výplně – přehled a evoluce, kdy a který matricový systém, jak zajistit dobrý bod kontaktu
• Kompozita – tradiční a „BULK“ – vrstvení a polymerace, rozdělení BULK kompozit, výhody a nevýhody jednotlivých BULK kompozit, okluzní modelace – replikace a duplikace okluze

CENA: 1 990 Kč včetně DPH

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
01. 03. 2019, Ostrava
13:00-18:30, Harmony Club Hotel
KVALITNÍ FIXACE. JAK NA TO? MDDr. Barbora Vágnerová

Popis kurzu

Proces výroby protetické práce je složitý a obsahuje řadu manuálně a technologicky náročných
kroků, které pracně provádí ošetřující lékař i zubní technik tak, aby dosáhli výsledné práce,
která je přesná a trvanlivá.

Závěrečným krokem všech těchto postupů je fixace protetické práce, postup, jehož výsledek ultimátně ovlivňuje úspěšnost ošetření fixní protetikou – jinými slovy, i ta nejkvalitnější, nejpřesnější a nejpropracovanější protetická práce nebude mít optimální životnost, estetiku ani funkci, nebude-li
správně fixovaná k preparovanému povrchu TZT.

Je až s podivem, jak malý důraz klademe, zubní lékaři obecně, na technologii fixací protetických prací, ve srovnání se zbytkem procesu výroby protetické práce (od návrhu přes mock up, preparaci, otiskování, výrobu v laboratoři a provizorium), když je neoddiskutovatelné, že kvalita spojení
protetické práce s povrchem TZT je určující pro výsledek.

Cílem přednášky je racionalizovat fixace, rozdělit je přehledně podle materiálu a typu protetické práce a typu fixace i fixačního materiálu tak, abychom došli k přehledným protokolům, které jsou obecně platné a zajistí nejlepší možnou vazbu protetických prací k TZT.

CENA: 1 990 Kč včetně DPH
Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
08. 03. 2019, Praha
10:00-18:00, Hotel DUO
PREVENCE ORÁLNÍHO ONEMOCNĚNÍ A PRÁCE S KYRETAMI, PRAKTICKÝ KURZ Mgr. Hana Stratilová

Popis kurzu

TEORETICKÁ ČÁST

A. Návrh hygienické fáze léčby u:
• kariologického pacienta, parodontologického pacienta, onkologického pacienta
• pacienta s ortodontickým aparátem, pacienta s implantáty, pacienta s erozemi
• u pacientů před bělením zubů

B. Novinky
• jak předcházet erozi zubní skloviny
• léčba parodontitidy laserem

C. Práce s kyretami
• nástroje na odstranění supra a subgingiválních nánosů
• správné držení nástrojů, opěrný bod, pohyb nástrojem, vyšetřovací pohyb, odstraňovací pohyb
• rozdělení zubů na plochy
• určení polohy ošetřujícího a pacienta pro jednotlivé úseky chrupu

PRAKTICKÁ ČÁST
• práce s kyretami, nácvik na fantomech

CENA: 3 490 Kč včetně DPH | Určeno pro: DH (záštita ADH), sestry

DH (záštita ADH), sestry
08. 03. 2019, České Budějovice
13:00-18:30, Spa Hotel Vita
POSTENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ MDDr. Tomáš Buchta

Popis kurzu

• Problematika endodontické terapie: výplachové techniky, preendodontické ošetření, izolace kofferdamem, správné očištění kavity
• Provizorní vs. definitivní výplň
• AKU- adhezivní koronální uzávěr
• Typy, generace a správné použití adhezivních systémů
• Problematika použití FRC čepů, různé dostavbové materiály
• Indikace přímých a nepřímých rekonstrukcí, možnosti řešení
• komplikací vzniklých během postendodontického ošetření
• Otiskování a protokoly adhezivní fixace nepřímých prací
• Správná polymerace a leštění

CENA: 1 990 Kč včetně DPH
Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
21. 03. 2019, Plzeň
12:00-18:00, Parkhotel Plzeň
GUIDED BIOFILM THERAPY (GBT) – NOVÝ PŘÍSTUP K PROFYLAXI SWISS DENTAL ACADEMY Mgr. Michaela Moravcová

Popis kurzu

• Změna pravidel v postupu ošetření pacientů všech diagnostik
• Nový postup – GBT
• Iniciální terapie
• Postup ošetření dle GBT v hygienické fázi
• Stanovení recallu
• Přínosy GBT pro ošetřujícího
• Praktická ukázka postupu GBT
• Praktický nácvik správného ošetření na fantomech

CENA: 2 990 Kč včetně DPH
(2 691 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení jeden měsíc před každou akcí)

Určeno pro: PZL (5 kreditů), DH (záštita ADH)

PZL (5 kreditů), DH (záštita ADH)
22. 03. 2019, Ústí nad Labem
12:00-18:00, Clarion Congress Hotel
GUIDED BIOFILM THERAPY (GBT) – NOVÝ PŘÍSTUP K PROFYLAXI SWISS DENTAL ACADEMY Mgr. Michaela Moravcová

Popis kurzu

• Nový postup – GBT
• Iniciální terapie
• Postup ošetření dle GBT v hygienické fázi
• Stanovení recallu
• Přínosy GBT pro ošetřujícího
• Praktická ukázka postupu GBT
• Praktický nácvik správného ošetření na fantomech

CENA: 2 990 Kč včetně DPH
(2 691 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení jeden měsíc před každou akcí)

Určeno pro: PZL (5 kreditů), DH (záštita ADH)

PZL (5 kreditů), DH (záštita ADH)
22. 03. 2019, Praha
13:00-18:30, Hotel Chvalská Tvrz
KOMUNIKACE – JAK MOTIVOVAT PACIENTA KE SPOLUPRÁCI PhDr. Martina Venglářová

Popis kurzu

Cesta od člověka k člověku je někdy klikatá…

Se změnami ve společnosti přicházejí také změny v komunikaci s klienty či pacienty. Chceme-li dobře spolupracovat, může se nám hodit lépe porozumět způsobům myšlení, prožívání a následným reakcím druhých lidí.
Doby, kdy byl pacient nastaven bez diskuse vyplnit doporučení odborníka, jsou pryč.

Jak tedy motivovat pacienta ke spolupráci?

Novým trendem v přístupu ke klientům zdravotní péče je otevřená spolupráce, hledání cest, jak respektovat možnosti a nastavení klienta a v tomto poli nalézt odpovídající řešení.

Jako nástroje vidíme vytvoření pracovní koalice, vztahu mezi poskytovatelem péče a jejím příjemcem.

Můžeme využít techniky motivačních rozhovorů. Dobře se v praxi osvědčilo hledat takový styl komunikace, který nejlépe sedí konkrétnímu člověku. Nejde nám o to klienty polepšit či dovychovat, ale motivovat je pro dobrou spolupráci.

Každý z nás je osobitý jedinec. Máme svou výbavu v komunikaci i dalších sociálních kompetencích. Ty používáme, abychom předali své odborné znalosti klientům. Pro dobrou spolupráci je užitečné začít rozpoznáním svého komunikačního stylu a nasměrovat pozornost tam, kde nedosahujeme takového efektu, jaký potřebujeme.

Seminář nabízí pohled na vlastní styl přístupu ke klientovi, rozpoznání rizik v komunikaci. Přiblíží účastníkům možnosti motivace dospělých klientů ke spolupráci.

CENA: 2 590 Kč včetně DPH
(2 072 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do jednoho měsíce před každou akcí)

Určeno pro: DH (záštita ADH), sestry

DH (záštita ADH), sestry
05. 04. 2019, Plzeň
13:00-18:30, Parkhotel Congress Center
PARODONTOLOGIE V PRAXI MUDr. Markéta Harakaľová

Popis kurzu

• Diagnostika nejčastějších onemocnění parodontu a sliznic dutiny ústní

• Zkušenosti z parodontologické praxe: postupy vyšetření a ošetření, spolupráce s dentálními hygienistkami, základy ostření nástrojů, kazuistiky

• Zkušenosti s chirurgickou a laserovou terapií

CENA: 2 590 Kč včetně DPH (2 072 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 5. 3. 2019)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry
05. 04. 2019, Brno
12:00-18:00, Hotel Vista
KURZ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE A ŘEŠENÍ NEODKLADNÝCH STAVŮ V ZUBNÍ PRAXI MUDr. Jiří Pokorný, Ph.D.

Popis kurzu

Teoretická přednáška
• Charakteristika neodkladné péče a její postavení v systému zdravotní péče, právní souvislosti a požadavky MZČR na zdravotníky, resuscitační doporučení Guidelines 2015
• Základní životní funkce a možnosti jejich ovlivnění, postupy u postižených při vědomí
• Bezvědomí versus zástava krevního oběhu, péče o bezvědomého
• Postupy KPR u dospělých a resuscitace v dětském věku dle Guidelines 2015
• Zástava krevního oběhu ve stomatologické ordinaci, zásahy stomatologa mimo ordinaci
• Vybrané neodkladné stavy dle požadavku ČSK
• Technické vybavení zubní praxe, indikace použití a kontrola správné funkce pomůcek
• Doporučené farmakologické vybavení zubní praxe

Praktická část – nácvik u dospělých a dětí, AED, anafylax
• Bezpečný příchod k postiženému, zjištění stavu, uvolnění dýchacích cest, kontrola přítomnosti dýchání, komprese hrudníku
• Umělá ventilace plicní samorozpínacím vakem, komprese hrudníku a umělá ventilace plicní u dětí a kojenců
• Automatizované externí defibrilátory
• Postupy u obstrukce dýchacích cest u dospělých a dětí
• Stabilizovaná poloha, polohování pacienta při náhlých příhodách
• Těžké alergické reakce – anafylaxe – diagnostika a léčba

CENA: 2 690 Kč včetně DPH
(2 152 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 5. 3. 2019)

Určeno pro:
PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)

(Tento kurz není možné použít pro získání nebo obnovení Osvědčení z parodontologie,
stomatochirurgie nebo pedostmatologie)

 

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)
16. 05. 2019, Miroslav u Znojma
13:00-18:30, AK DENT
ORL a stomatologie – témata a trendy na hranici oborů MUDr. et MUDr. Petr Kocum

Popis kurzu

Přednášející: MUDr. et MUDr. Petr Kocum a MUDr. Petr Jirák

Úvod – kdo a co lépe?, spolupráce oborů
Syndrom spánkové apnoe, chrápání – co s tím?
Onemocnění TMK nebo onemocnění ucha?
Absces krku, kolemčelistní zánět – krční či odontogenní aneb vyřeší to krčař či zubař?
Sinusitidy nosní a zubní etiologie, implantát a sinusitida – zuby častější příčinou než si myslíme
Onemocnění slinných žláz, sialoendoskopie

CENA: 2 590 Kč včetně DPH
(2 072 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 16. 4. 2019)

Určeno pro:
PZL, implantology (5 kreditů ČSK)

PZL, implantology (5 kreditů ČSK)
17. 05. 2019, Praha
12:00-18:00, Hotel DUO
MANAGEMENT OŠETŘENÍ RIZIKOVÉHO PACIENTA S FOKÁLNÍ INFEKCÍ V ZUBNÍ AMBULANCI Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

Popis kurzu

• rizikový a vysokorizikový pacient
• zdroje fokálnej infekcie
• je parodontologický alebo kariologický pacient rizikový ako zdroj fokálnej infekcie?
• príprava pacienta pred závažnou celkovou liečbou – transplantácia, operácia srdca,
chemoterapia a ožarovanie, liečba kortikosteroidmi, iné
• pacient s bisfosfonátmi
• Fullmouthdisinfection – kompletná antibakteriálna liečba parodontitídy za 24-48 hodín
• chemická krátkodobá a dlhodobá liečba orálnych ochorení / kedy, komu a aké preparáty
• extrakcie a iné chirurgické zákroky u rizikových pacientov
• extrahovať, či ponechať chronické ložiská….
• odporúčania špecialistov pre zubných lekárov

CENA: 3 300 Kč včetně DPH
(2 640 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 17. 4. 2019)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)
24. 05. 2019, Ostrava
13:00-18:30, Clarion Congress Hotel
KOMUNIKACE – JAK MOTIVOVAT PACIENTA KE SPOLUPRÁCI PhDr. Martina Venglářová

Popis kurzu

Cesta od člověka k člověku je někdy klikatá…

Se změnami ve společnosti přicházejí také změny v komunikaci s klienty či pacienty. Chceme-li dobře spolupracovat, může se nám hodit lépe porozumět způsobům myšlení, prožívání a následným reakcím druhých lidí.
Doby, kdy byl pacient nastaven bez diskuse vyplnit doporučení odborníka, jsou pryč.

Jak tedy motivovat pacienta ke spolupráci?

Novým trendem v přístupu ke klientům zdravotní péče je otevřená spolupráce, hledání cest, jak respektovat možnosti a nastavení klienta a v tomto poli nalézt odpovídající řešení.

Jako nástroje vidíme vytvoření pracovní koalice, vztahu mezi poskytovatelem péče a jejím příjemcem.

Můžeme využít techniky motivačních rozhovorů. Dobře se v praxi osvědčilo hledat takový styl komunikace, který nejlépe sedí konkrétnímu člověku. Nejde nám o to klienty polepšit či dovychovat, ale motivovat je pro dobrou spolupráci.

Každý z nás je osobitý jedinec. Máme svou výbavu v komunikaci i dalších sociálních kompetencích. Ty používáme, abychom předali své odborné znalosti klientům. Pro dobrou spolupráci je užitečné začít rozpoznáním svého komunikačního stylu a nasměrovat pozornost tam, kde nedosahujeme takového efektu, jaký potřebujeme.

Seminář nabízí pohled na vlastní styl přístupu ke klientovi, rozpoznání rizik v komunikaci. Přiblíží účastníkům možnosti motivace dospělých klientů ke spolupráci.

CENA: 2 590 Kč včetně DPH
(2 072 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do jednoho měsíce před každou akcí)

Určeno pro: DH (záštita ADH), sestry

DH (záštita ADH), sestry
24. 05. 2019, České Budějovice
13:00-18:30, Spa Hotel Vita
KVALITNÍ FIXACE. JAK NA TO? MDDr. Barbora Vágnerová

Popis kurzu

Proces výroby protetické práce je složitý a obsahuje řadu manuálně a technologicky náročných
kroků, které pracně provádí ošetřující lékař i zubní technik tak, aby dosáhli výsledné práce,
která je přesná a trvanlivá.

Závěrečným krokem všech těchto postupů je fixace protetické práce, postup, jehož výsledek ultimátně ovlivňuje úspěšnost ošetření fixní protetikou – jinými slovy, i ta nejkvalitnější, nejpřesnější a nejpropracovanější protetická práce nebude mít optimální životnost, estetiku ani funkci, nebude-li
správně fixovaná k preparovanému povrchu TZT.

Je až s podivem, jak malý důraz klademe, zubní lékaři obecně, na technologii fixací protetických prací, ve srovnání se zbytkem procesu výroby protetické práce (od návrhu přes mock up, preparaci, otiskování, výrobu v laboratoři a provizorium), když je neoddiskutovatelné, že kvalita spojení
protetické práce s povrchem TZT je určující pro výsledek.

Cílem přednášky je racionalizovat fixace, rozdělit je přehledně podle materiálu a typu protetické práce a typu fixace i fixačního materiálu tak, abychom došli k přehledným protokolům, které jsou obecně platné a zajistí nejlepší možnou vazbu protetických prací k TZT.

CENA: 1 990 Kč včetně DPH
5 kreditů ČSK

PZL (5 kreditů ČSK)
07. 06. 2019, Praha
10:00-18:00, Hotel DUO
PREVENCE ORÁLNÍHO ONEMOCNĚNÍ A PRÁCE S KYRETAMI, PRAKTICKÝ KURZ Mgr. Hana Stratilová

Popis kurzu

TEORETICKÁ ČÁST

A. Návrh hygienické fáze léčby u:
• kariologického pacienta, parodontologického pacienta, onkologického pacienta
• pacienta s ortodontickým aparátem, pacienta s implantáty, pacienta s erozemi
• u pacientů před bělením zubů

B. Novinky
• jak předcházet erozi zubní skloviny
• léčba parodontitidy laserem

C. Práce s kyretami
• nástroje na odstranění supra a subgingiválních nánosů
• správné držení nástrojů, opěrný bod, pohyb nástrojem, vyšetřovací pohyb, odstraňovací pohyb
• rozdělení zubů na plochy
• určení polohy ošetřujícího a pacienta pro jednotlivé úseky chrupu

PRAKTICKÁ ČÁST
• práce s kyretami, nácvik na fantomech

CENA: 3 490 Kč včetně DPH | Určeno pro: DH (záštita ADH), sestry

 

DH (záštita ADH), sestry
07. 06. 2019, Brno
08:30-20:00, Tenisové kurty BLTC v Lužánkách
Dvoudenní akce, SEMINÁŘ LIMITY A CHYBY ANEB PŘEDVÍDATELNOST V IMPLANTOLOGII & JPS TENIS CUP 2019 MUDr. Michal Bumbálek

Popis kurzu

PROGRAM v pátek 7. 6. 2019: JPS Tenis Cup 2019

PROGRAM v sobotu 8. 6. 2019:

Přednášející: MUDr. Michal Bumbálek, MUDr. Jan Maštálka
Seminář Limity a chyby aneb předvídatelnost v implantologii v konferenční místnosti hotelu
NOEM ARCH

Implantační systém Astra Tech je prověřený již po řadu let. Během přednášky bude prezentována 5letá zkušenost s tímto systémem.
• Obecná rizika pro implantologickou terapii.
• Fungující biologie – základní pilíř implantologie.
• Kost – množství, denzita, lokalita, náhražky a osobní zkušenost s některými z nich.
• Měkké tkáně – množství/biotyp, připojené/volné
• Implantát Astra – tvar a povrch, (OsseoSpeed™), (Conical Seal Design®), (Microthread™).
• Prostor a 3D umístění
• Chirurgická zručnost a manipulace s tkáněmi
• Kontrola a Recall
• Protetika – spojení fixtura/abutment, okluze, artikulace

CENA:
8 900 Kč vč. DPH za osobu vč. ubytování
6 900 Kč vč. DPH za osobu vč. ubytování
(zvýhodněná cena platná při přihlášení do 7. 5. 2019)
4 900 Kč vč. DPH pro studenty
2 050 Kč vč. DPH pro doprovodnou osobu za ubytování a stravování ve dvoulůžkovém pokoji s osobou platící plnou nebo zvýhodněnou cenu, bez účasti na odborném programu

BODOVÉ OHODNOCENÍ: 5 kreditů ČSK

Implantology (5 kreditů ČSK)
08. 06. 2019, Brno
09:30-16:30, Design hotel Noem Arch
Dvoudenní akce, SEMINÁŘ LIMITY A CHYBY ANEB PŘEDVÍDATELNOST V IMPLANTOLOGII & JPS TENIS CUP 2019 MUDr. Jan Maštálka

Popis kurzu

PROGRAM v pátek 7. 6. 2019: JPS Tenis Cup 2019

PROGRAM v sobotu 8. 6. 2019:

Přednášející: MUDr. Michal Bumbálek, MUDr. Jan Maštálka

Seminář Limity a chyby aneb předvídatelnost v implantologii v konferenční místnosti hotelu
NOEM ARCH

Implantační systém Astra Tech je prověřený již po řadu let. Během přednášky bude prezentována 5letá zkušenost s tímto systémem.
• Obecná rizika pro implantologickou terapii.
• Fungující biologie – základní pilíř implantologie.
• Kost – množství, denzita, lokalita, náhražky a osobní zkušenost s některými z nich.
• Měkké tkáně – množství/biotyp, připojené/volné
• Implantát Astra – tvar a povrch, (OsseoSpeed™), (Conical Seal Design®), (Microthread™).
• Prostor a 3D umístění
• Chirurgická zručnost a manipulace s tkáněmi
• Kontrola a Recall
• Protetika – spojení fixtura/abutment, okluze, artikulace

CENA:
8 900 Kč vč. DPH za osobu vč. ubytování
6 900 Kč vč. DPH za osobu vč. ubytování
(zvýhodněná cena platná při přihlášení do 7. 5. 2019)
4 900 Kč vč. DPH pro studenty
2 050 Kč vč. DPH pro doprovodnou osobu za ubytování a stravování ve dvoulůžkovém pokoji s osobou platící plnou nebo zvýhodněnou cenu, bez účasti na odborném programu

BODOVÉ OHODNOCENÍ: 5 kreditů ČSK

Implantology (5 kreditů ČSK)
14. 06. 2019, České Budějovice
12:00-18:00, Hotel Vita
KURZ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE A ŘEŠENÍ NEODKLADNÝCH STAVŮ V ZUBNÍ PRAXI MUDr. Jiří Pokorný, Ph.D.

Popis kurzu

Teoretická přednáška
• Charakteristika neodkladné péče a její postavení v systému zdravotní péče, právní souvislosti a požadavky MZČR na zdravotníky, resuscitační doporučení Guidelines 2015
• Základní životní funkce a možnosti jejich ovlivnění, postupy u postižených při vědomí
• Bezvědomí versus zástava krevního oběhu, péče o bezvědomého
• Postupy KPR u dospělých a resuscitace v dětském věku dle Guidelines 2015
• Zástava krevního oběhu ve stomatologické ordinaci, zásahy stomatologa mimo ordinaci
• Vybrané neodkladné stavy dle požadavku ČSK
• Technické vybavení zubní praxe, indikace použití a kontrola správné funkce pomůcek
• Doporučené farmakologické vybavení zubní praxe

Praktická část – nácvik u dospělých a dětí, AED, anafylax
• Bezpečný příchod k postiženému, zjištění stavu, uvolnění dýchacích cest, kontrola přítomnosti dýchání, komprese hrudníku
• Umělá ventilace plicní samorozpínacím vakem, komprese hrudníku a umělá ventilace plicní u dětí a kojenců
• Automatizované externí defibrilátory
• Postupy u obstrukce dýchacích cest u dospělých a dětí
• Stabilizovaná poloha, polohování pacienta při náhlých příhodách
• Těžké alergické reakce – anafylaxe – diagnostika a léčba

CENA: 2 690 Kč včetně DPH
(2 152 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 14. 5. 2019)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)

(Tento kurz není možné použít pro získání nebo obnovení Osvědčení z parodontologie,
stomatochirurgie nebo pedostmatologie)

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)
14. 06. 2019, Valeč u Hrotovic
09:00-20:00, Hotel Zámek Valeč
Dvoudenní akce - Stomatologický víkend: Kompozitní nepřímé náhrady z pohledu lékaře a zubního technika MDDr. Ondřej Kříž

Popis kurzu

Přednášející: MDDr. Ondřej Kříž, Juraj Rytych

Pátek 14. 6. 2019

 • Indikace nepřímých kompozitních výplní
 • Otiskovací protokol, odevzdání otisku do zubní laboratoře
 • Výhody kompozitního materiálu v daných indikacích, volba laboratorního materiálu

Blok pro lékaře:

 • Adhezivní příprava, IDS
 • Postup fixace kompozitních rekonstrukcí

Blok pro zubní techniky:

 • Praktická ukázka

Sobota 15. 6. 2019

Blok pro lékaře:

 • Lithium disilikátová keramika – Výhody LD keramického materiálu v daných indikacích, volba laboratorního materiálu

Blok pro zubní techniky:

 • Pracovní postupy
 • Praktická ukázka barvení

Diskuze účastníků

Cena:

 • 6490 Kč plná cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji vč. ubytování a komplet programu
 • 400 Kč příplatek za jednolůžkový pokoj
 • 5290 Kč cena pro studenta vč. všeho
 • 5590 Kč za osobu bez ubytování vč. kompletního programu

Určeno pro: PZL (10 kreditů ČSK), zubní techniky

 

 

PZL (10 kreditů ČSK), zubní techniky
15. 06. 2019, Valeč u Hrotovic
09:00-14:00, Hotel Zámek Valeč
Dvoudenní akce - Stomatologický víkend: Kompozitní nepřímé náhrady z pohledu lékaře a zubního technika MDDr. Ondřej Kříž

Popis kurzu

Přednášející: MDDr. Ondřej Kříž, Juraj Rytych

Pátek 14. 6. 2019

 • Indikace nepřímých kompozitních výplní
 • Otiskovací protokol, odevzdání otisku do zubní laboratoře
 • Výhody kompozitního materiálu v daných indikacích, volba laboratorního materiálu

Blok pro lékaře:

 • Adhezivní příprava, IDS
 • Postup fixace kompozitních rekonstrukcí

Blok pro zubní techniky:

 • Praktická ukázka

Sobota 15. 6. 2019

Blok pro lékaře:

 • Lithium disilikátová keramika – Výhody LD keramického materiálu v daných indikacích, volba laboratorního materiálu

Blok pro zubní techniky:

 • Pracovní postupy
 • Praktická ukázka barvení

Diskuze účastníků

Cena:

 • 6490 Kč plná cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji vč. ubytování a komplet programu
 • 300 Kč příplatek za jednolůžkový pokoj
 • 5290 Kč cena pro studenta vč. všeho
 • 5590 Kč za osobu bez ubytování vč. kompletního programu

Určeno pro: PZL (10 kreditů ČSK), zubní techniky

PZL (10 kreditů ČSK), zubní techniky

Školení v zahraničí

Kdy, kde
Téma a přednášející
Pro
Info
PDF
Přihláška
19. 10. 2018, Vídeň
9:00 - 17:15, Falkensteiner Hotel
Astra Tech Implant System® multi-indicative course

Popis kurzu

Program naleznete zde.

Chcete od nás obdržet více informací? Vyplňte nezávazně registrační formulář pod symbolem nákupního košíku.

Implantology

Pro studenty

Kdy, kde
Téma a přednášející
Pro
Info
PDF
Přihláška
23. 10. 2018, Brno
14:00, Stomatologické Centrum Brno
Protetika na implantátech - Advanced kurz pro studenty zubního lékařství Workshop pro studenty

Popis kurzu

 • Teoretický úvod
 • 3D plánování ošetření
 • Protetika na implantátech

Praktická část:

 • práce s CBCT (Vatech PaX-i3D Smart, Ez3D Plus)
 • otisky a předávání protetiky

Cena: 500 Kč včetně DPH
ZDARMA pro členy programu START s JPS

Studenty (implantologie)
Obsazeno
24. 10. 2018, Brno
14:00, Stomatologické Centrum Brno
Protetika na implantátech - Advanced kurz pro studenty zubního lékařství Workshop pro studenty

Popis kurzu

 • Teoretický úvod
 • 3D plánování ošetření
 • Protetika na implantátech

Praktická část:

 • práce s CBCT (Vatech PaX-i3D Smart, Ez3D Plus)
 • otisky a předávání protetiky

Cena: 500 Kč včetně DPH
ZDARMA pro členy programu START s JPS

Studenty (implantologie)
21. 01. 2019, Olomouc
8:00, LF Univerzity Palackého, Olomouc
Teoreticko-praktický kurz pro studenty zubního lékařství, 21.-25.1.2018 Workshop pro studenty

Popis kurzu

Workshop pro studenty 4. a 5. ročníku.

Na kurzu se seznámíte s implantačním systémem Astra Tech EV, vyzkoušíte si zavést implantát do “živé” tkáně a práci s jedničkou na trhu augmentačních materiálů – Geistlich BioOSs a Geistlich BioGide.

Workshopy budou probíhat každý den dopoledne v týdnu od 21.1.2019 do 25.1.2019.

Studenty (implantologie)

Rychlý Kontakt:

Vladana Slámová

Koordinátorka Akademie +420 770 139 676 slamova@jps.cz