Akademie JPS

Certifikované vzdělávání ve všech oborech stomatologie

Doc. MUDr. Eva Kovaľová PhD.

Exkluzivní přednášky a workshopy pro vás

Odborný doprovodný program při výstavách a veletrzích

Implantologické workshopy

Akademie

Akademie JPS se specializuje na certifikované vzdělávání ve všech oborech stomatologie formou seminářů i praktických kurzů. Připravujeme pro vás tradičně řadu zajímavých odborných přednášek a workshopů ve všech regionech v ČR. Registrovat se můžete online na našich webových stránkách, prostřednictvím registračního formuláře nebo telefonicky na naší bezplatné lince 800 111 577, e-mailem na adrese objednavky@jps.cz či u svého obchodního zástupce. Na našich akcích jsou pro vás připraveny mimořádně výhodné nabídky a slevy.

Kurzy a přednášky

Kdy, kde
Téma a přednášející
Pro
Info
PDF
Přihláška
14. 12. 2018, Plzeň
12:00-18:00, Hotel Primavera
RACIONÁLNÍ PŘÍSTUP K ENDODONTICKÉMU OŠETŘENÍ – PRAKTICKÝ KURZ MODERNÍ ENDODONCIE MUDr. Martin Kapitán, Ph.D.

Popis kurzu

Teoretická přednáška

• Biologické a morfologické podklady, indikace k ošetření

• Izolace a příprava zubu, práce s kofferdamem, preendo dostavba

• Přístup ke kanálkům a jejich zabezpečení, glidepath

• Strojové opracování kořenových kanálků, sekvenční vs. jednonástrojové systémy

• Výplachový protokol, význam jednotlivých látek

• Trojrozměrné zaplnění kořenového systému, vertikální kondenzace, teplá gutaperča na nosiči

• Postendodoncie, význam a možnosti

• Zajímavé kazuistiky, reendodoncie, oprava chyb

Praktická část

• Opracování a zaplnění kořenového kanálku

• Účastníci kurzu si s sebou mohou přinést extrahované, vysterilizované zuby s vypreparovaným trepanačním otvorem, na kterých mohou provést preparaci a zaplnění kanálků.

CENA: 2 990 Kč včetně DPH (2 691 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení do 14. 11. 2018)

Každý účastník kurzu obdrží set kořenových nástrojů Maileffer od firmy Densply Sirona v hodnotě 2 000 Kč.

5 kreditů ČSK

PZL (5 kreditů ČSK)
11. 01. 2019, Praha
10:00-18:00, Hotel DUO
PREVENCE ORÁLNÍHO ONEMOCNĚNÍ A PRÁCE S KYRETAMI, PRAKTICKÝ KURZ Mgr. Hana Stratilová

Popis kurzu

TEORETICKÁ ČÁST

A. Návrh hygienické fáze léčby u:
• kariologického pacienta, parodontologického pacienta, onkologického pacienta
• pacienta s ortodontickým aparátem, pacienta s implantáty, pacienta s erozemi
• u pacientů před bělením zubů

B. Novinky
• jak předcházet erozi zubní skloviny
• léčba parodontitidy laserem

C. Práce s kyretami
• nástroje na odstranění supra a subgingiválních nánosů
• správné držení nástrojů, opěrný bod, pohyb nástrojem, vyšetřovací pohyb, odstraňovací pohyb
• rozdělení zubů na plochy
• určení polohy ošetřujícího a pacienta pro jednotlivé úseky chrupu

PRAKTICKÁ ČÁST
• práce s kyretami, nácvik na fantomech

CENA: 3 490 Kč včetně DPH | Určeno pro: DH (záštita ADH), sestry

DH (záštita ADH), sestry
Obsazeno
18. 01. 2019, Jihlava
13:00-18:30, Hotel Gustav Mahler
ONEMOCNĚNÍ SLIZNIC DUTINY ÚSTNÍ (vyšetření, klinické projevy, diferenciální diagnostika, terapie) MUDr. Hana Poskerová

Popis kurzu

• Úvod do problematiky, anamnéza, vyšetření – rozdělení onemocnění ústních sliznic dle etiologie a klinického vzhledu, anatomické odchylky ústní sliznice a hřbetu jazyka.

• Projevy infekčních onemocnění (virová, bakteriální, kvasinková) v dutině ústní, diferenciální diagnostika, léčba.

• Projevy imunopatologických onemocnění v dutině ústní, diferenciální diagnostika, léčba.

CENA: 2 590 Kč včetně DPH (2 072 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 18. 12. 2018)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry
Obsazeno
25. 01. 2019, Praha
12:00-18:00, Hotel DUO
RIZIKOVÝ MANAGEMENT PŘI SESTAVOVÁNÍ ALTERNATIV PLÁNU FINANČNĚ NÁROČNÉ LÉČBY Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

Popis kurzu

• ako dať pacientovi záruku za ošetrenie

• aké sú rizikové faktory zlyhania liečby

• nepredvídateľné formy zlyhania práce (výplň, protetika, implantát…)

• ovplyvniteľné a neovplyvniteľné rizikové faktory

• iatrogénne poškodenie pacienta

• mikrobióm a genetika ako rizikové faktory vzniku parodontitídy a periimplantitídy

• návrh protetickej liečby u pacienta s poškodeným parodontom

CENA: 3 200 Kč včetně DPH (2 560 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 25. 12. 2018)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry

Přednáška je ve slovenském jazyce.

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry
06. 02. 2019, Brno
12:00-18:00, Hotel VISTA
ZÁKLADY PRÁCE S KOFFERDAMEM MUDr. Martin Kapitán, Ph.D.

Popis kurzu

Teoreticko-praktický kurz:
• Postavení kofferdamu v současném zubním lékařství
• Charakteristika, funkce a indikace kofferdamu
• Vybavení pro práci s kofferdamem
• Možnosti nasazení kofferdamu, kofferdamové techniky
• Nasazení v nepříznivých situacích
• Novější kofferdamové systémy – výhody a nevýhody
• Praktický nácvik nasazení kofferdamu na zubních simulátorech

CENA: 2 990 Kč včetně DPH
(2 691 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení do 6. 1. 2019)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů PZL)
01. 03. 2019, Brno
13:00-18:30, Hotel VISTA
REKONSTRUKCE ZUBŮ V DISTÁLNÍM ÚSEKU MUDr. Milan Tomka, Ph.D.

Popis kurzu

• Izolace pracovního pole – rychle, účinně a bez dogma, kofferdam, speciální spony
• Exkavace zubního kazu, klasický a moderní pohled, co je v módě a co je lege artis
• Matricový systém pro výplně – přehled a evoluce, kdy a který matricový systém, jak zajistit dobrý bod kontaktu
• Kompozita – tradiční a „BULK“ – vrstvení a polymerace, rozdělení BULK kompozit, výhody a nevýhody jednotlivých BULK kompozit, okluzní modelace – replikace a duplikace okluze

CENA: 1 990 Kč včetně DPH

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
Obsazeno
01. 03. 2019, Ostrava
13:00-18:30, Harmony Club Hotel
KVALITNÍ FIXACE. JAK NA TO? MDDr. Barbora Vágnerová

Popis kurzu

Proces výroby protetické práce je složitý a obsahuje řadu manuálně a technologicky náročných
kroků, které pracně provádí ošetřující lékař i zubní technik tak, aby dosáhli výsledné práce,
která je přesná a trvanlivá.

Závěrečným krokem všech těchto postupů je fixace protetické práce, postup, jehož výsledek ultimátně ovlivňuje úspěšnost ošetření fixní protetikou – jinými slovy, i ta nejkvalitnější, nejpřesnější a nejpropracovanější protetická práce nebude mít optimální životnost, estetiku ani funkci, nebude-li
správně fixovaná k preparovanému povrchu TZT.

Je až s podivem, jak malý důraz klademe, zubní lékaři obecně, na technologii fixací protetických prací, ve srovnání se zbytkem procesu výroby protetické práce (od návrhu přes mock up, preparaci, otiskování, výrobu v laboratoři a provizorium), když je neoddiskutovatelné, že kvalita spojení
protetické práce s povrchem TZT je určující pro výsledek.

Cílem přednášky je racionalizovat fixace, rozdělit je přehledně podle materiálu a typu protetické práce a typu fixace i fixačního materiálu tak, abychom došli k přehledným protokolům, které jsou obecně platné a zajistí nejlepší možnou vazbu protetických prací k TZT.

CENA: 1 990 Kč včetně DPH
Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
06. 03. 2019, Plzeň
13:00-18:30, Optident
FIXNÍ KONUSOVÁ PROTETIKA NA IMPLANTÁTECH ANKYLOS MUDr. Ladislav Čechura

Popis kurzu

 • Plánování, analýza
 • Implantace do umělé čelisti
 • Zhotovení fixního provizoria na solo korunku i můstek

Pro fixaci korunky k implantátu se používá převážně lepený spoj s použitím fixačního cementu nebo šroubovaný spoj mezi implantátem a korunkou. Každé z řešení má své výhody a nevýhody.

Workshop bude zaměřen na představení konometrického konceptu používaného pro fixaci korunky na suprakonstrukci implantátu. Využívá frikční spojení mezi suprakonstrukcí implantátu a korunkou, a to pomocí konusové prefabrikované kapny . Ve vhodných situacích dokáže tento typ spojení eliminovat hlavní nevýhody výše uvedených způsobů fixace korunky. Nemůže dojít k přetečení fixačního materiálu, nepovolí se fixační šroubek a nebude nevhodně anatomicky umístěná přístupová štola k fixačnímu šroubku korunkové konstrukce. Bude představen systém konusových kapen a suprakonstrukcí, vhodných indikací, poukázáno na výhody a rizika při použití tohoto systému v praxi.

Cena: 4.900,- včetně DPH

Určeno pro: Implantology (5 kreditů ČSK)

Implantology (5 kreditů ČSK)
08. 03. 2019, Praha
10:00-18:00, Hotel DUO
PREVENCE ORÁLNÍHO ONEMOCNĚNÍ A PRÁCE S KYRETAMI, PRAKTICKÝ KURZ Mgr. Hana Stratilová

Popis kurzu

TEORETICKÁ ČÁST

A. Návrh hygienické fáze léčby u:
• kariologického pacienta, parodontologického pacienta, onkologického pacienta
• pacienta s ortodontickým aparátem, pacienta s implantáty, pacienta s erozemi
• u pacientů před bělením zubů

B. Novinky
• jak předcházet erozi zubní skloviny
• léčba parodontitidy laserem

C. Práce s kyretami
• nástroje na odstranění supra a subgingiválních nánosů
• správné držení nástrojů, opěrný bod, pohyb nástrojem, vyšetřovací pohyb, odstraňovací pohyb
• rozdělení zubů na plochy
• určení polohy ošetřujícího a pacienta pro jednotlivé úseky chrupu

PRAKTICKÁ ČÁST
• práce s kyretami, nácvik na fantomech

CENA: 3 490 Kč včetně DPH | Určeno pro: DH (záštita ADH), sestry

DH (záštita ADH), sestry
20. 03. 2019, České Budějovice
13:00-18:30, Spa Hotel Vita
POSTENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ MDDr. Tomáš Buchta

Popis kurzu

• Problematika endodontické terapie: výplachové techniky, preendodontické ošetření, izolace kofferdamem, správné očištění kavity
• Provizorní vs. definitivní výplň
• AKU- adhezivní koronální uzávěr
• Typy, generace a správné použití adhezivních systémů
• Problematika použití FRC čepů, různé dostavbové materiály
• Indikace přímých a nepřímých rekonstrukcí, možnosti řešení
• komplikací vzniklých během postendodontického ošetření
• Otiskování a protokoly adhezivní fixace nepřímých prací
• Správná polymerace a leštění

CENA: 1 990 Kč včetně DPH

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
21. 03. 2019, Plzeň
12:00-18:00, Parkhotel Plzeň
GUIDED BIOFILM THERAPY (GBT) – NOVÝ PŘÍSTUP K PROFYLAXI SWISS DENTAL ACADEMY Mgr. Michaela Moravcová

Popis kurzu

• Změna pravidel v postupu ošetření pacientů všech diagnostik
• Nový postup – GBT
• Iniciální terapie
• Postup ošetření dle GBT v hygienické fázi
• Stanovení recallu
• Přínosy GBT pro ošetřujícího
• Praktická ukázka postupu GBT
• Praktický nácvik správného ošetření na fantomech

CENA: 2 990 Kč včetně DPH
(2 691 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení jeden měsíc před každou akcí)

Určeno pro: PZL (5 kreditů), DH (záštita ADH)

PZL (5 kreditů), DH (záštita ADH)
Obsazeno
22. 03. 2019, Ústí nad Labem
12:00-18:00, Clarion Congress Hotel
GUIDED BIOFILM THERAPY (GBT) – NOVÝ PŘÍSTUP K PROFYLAXI SWISS DENTAL ACADEMY Mgr. Michaela Moravcová

Popis kurzu

• Nový postup – GBT
• Iniciální terapie
• Postup ošetření dle GBT v hygienické fázi
• Stanovení recallu
• Přínosy GBT pro ošetřujícího
• Praktická ukázka postupu GBT
• Praktický nácvik správného ošetření na fantomech

CENA: 2 990 Kč včetně DPH
(2 691 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení jeden měsíc před každou akcí)

Určeno pro: PZL (5 kreditů), DH (záštita ADH)

PZL (5 kreditů), DH (záštita ADH)
Obsazeno
22. 03. 2019, Praha
13:00-18:30, Hotel Chvalská Tvrz
KOMUNIKACE – JAK MOTIVOVAT PACIENTA KE SPOLUPRÁCI PhDr. Martina Venglářová

Popis kurzu

Cesta od člověka k člověku je někdy klikatá…

Se změnami ve společnosti přicházejí také změny v komunikaci s klienty či pacienty. Chceme-li dobře spolupracovat, může se nám hodit lépe porozumět způsobům myšlení, prožívání a následným reakcím druhých lidí.
Doby, kdy byl pacient nastaven bez diskuse vyplnit doporučení odborníka, jsou pryč.

Jak tedy motivovat pacienta ke spolupráci?

Novým trendem v přístupu ke klientům zdravotní péče je otevřená spolupráce, hledání cest, jak respektovat možnosti a nastavení klienta a v tomto poli nalézt odpovídající řešení.

Jako nástroje vidíme vytvoření pracovní koalice, vztahu mezi poskytovatelem péče a jejím příjemcem.

Můžeme využít techniky motivačních rozhovorů. Dobře se v praxi osvědčilo hledat takový styl komunikace, který nejlépe sedí konkrétnímu člověku. Nejde nám o to klienty polepšit či dovychovat, ale motivovat je pro dobrou spolupráci.

Každý z nás je osobitý jedinec. Máme svou výbavu v komunikaci i dalších sociálních kompetencích. Ty používáme, abychom předali své odborné znalosti klientům. Pro dobrou spolupráci je užitečné začít rozpoznáním svého komunikačního stylu a nasměrovat pozornost tam, kde nedosahujeme takového efektu, jaký potřebujeme.

Seminář nabízí pohled na vlastní styl přístupu ke klientovi, rozpoznání rizik v komunikaci. Přiblíží účastníkům možnosti motivace dospělých klientů ke spolupráci.

CENA: 2 590 Kč včetně DPH
(2 072 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do jednoho měsíce před každou akcí)

Určeno pro: DH (záštita ADH), sestry

DH (záštita ADH), sestry
22. 03. 2019, Hodonín
13:00-18:30, Hotel Panon
ESTETIKA MŮŽE BÝT JEŠTĚ SNADNĚJŠÍ MUDr. Zbyněk Mach

Popis kurzu

Nová generace kompozitních materiálů s různou viskozitou a mimořádnou pevností
• pevný jako skála – G-aenial Universal Injectable – vysoce pevný výplňový kompozit, který je vhodný pro každou kavitu bez ohledu na velikost
• indikační rozsah materiálů EssentiaHiFlo a LoFlo
• nová technologie použití ultra jemných částic, použití pro jakoukoliv indikaci

Inteligentní řešení všech problémů s fixací
• jak vybrat optimální fixační cement
• kdy cementovat a kdy adhezivně fixovat
• přehled fixačních materiálů a jejich indikací – optimální řešení vašich fixačních prací

Praktická ukázka

CENA: 1 990 Kč včetně DPH

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
05. 04. 2019, Plzeň
13:00-18:30, Parkhotel Congress Center
PARODONTOLOGIE V PRAXI MUDr. Markéta Harakaľová

Popis kurzu

• Diagnostika nejčastějších onemocnění parodontu a sliznic dutiny ústní

• Zkušenosti z parodontologické praxe: postupy vyšetření a ošetření, spolupráce s dentálními hygienistkami, základy ostření nástrojů, kazuistiky

• Zkušenosti s chirurgickou a laserovou terapií

CENA: 2 590 Kč včetně DPH (2 072 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 5. 3. 2019)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry
05. 04. 2019, Brno
12:00-18:00, Hotel Vista
KURZ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE A ŘEŠENÍ NEODKLADNÝCH STAVŮ V ZUBNÍ PRAXI MUDr. Jiří Pokorný, Ph.D.

Popis kurzu

Teoretická přednáška
• Charakteristika neodkladné péče a její postavení v systému zdravotní péče, právní souvislosti a požadavky MZČR na zdravotníky, resuscitační doporučení Guidelines 2015
• Základní životní funkce a možnosti jejich ovlivnění, postupy u postižených při vědomí
• Bezvědomí versus zástava krevního oběhu, péče o bezvědomého
• Postupy KPR u dospělých a resuscitace v dětském věku dle Guidelines 2015
• Zástava krevního oběhu ve stomatologické ordinaci, zásahy stomatologa mimo ordinaci
• Vybrané neodkladné stavy dle požadavku ČSK
• Technické vybavení zubní praxe, indikace použití a kontrola správné funkce pomůcek
• Doporučené farmakologické vybavení zubní praxe

Praktická část – nácvik u dospělých a dětí, AED, anafylax
• Bezpečný příchod k postiženému, zjištění stavu, uvolnění dýchacích cest, kontrola přítomnosti dýchání, komprese hrudníku
• Umělá ventilace plicní samorozpínacím vakem, komprese hrudníku a umělá ventilace plicní u dětí a kojenců
• Automatizované externí defibrilátory
• Postupy u obstrukce dýchacích cest u dospělých a dětí
• Stabilizovaná poloha, polohování pacienta při náhlých příhodách
• Těžké alergické reakce – anafylaxe – diagnostika a léčba

CENA: 2 690 Kč včetně DPH
(2 152 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 5. 3. 2019)

Určeno pro:
PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)

(Tento kurz není možné použít pro získání nebo obnovení Osvědčení z parodontologie,
stomatochirurgie nebo pedostmatologie)

 

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)
05. 04. 2019, Kutná Hora
09:30-16:30, Penzion Barbora
ENDODONTICKÉ OŠETRENIE BEZ KOMPLIKÁCIÍ – OD DIAGNOSTIKY PO OBTURÁCIU, SIROLASERBLUE – NEOHRANIČENÉ MOŽNOSTI VYUŽITIA V ZUBNEJ AMBULANCII, PRÁCA SO SYSTÉMOM CEREC MUDr. Michal Alexejenko

Popis kurzu

Přednáška je ve slovenštině

Program pátek 5. dubna 2019 – teoretická část.

Program sobota 6. dubna 2019 – praktická část (max. 15 lékařů)

ENDO: Endodontické ošetrenie bez komplikácií – od diagnostiky po obturáciu
Náplň školenia:
Pre dosiahnutie optimálneho priebehu endodontického ošetrenia je potrebné dodržať niekoľko krokov. Na začiatku je to vhodná diagnostika zahŕňajúca nielen posúdenie klinického stavu ale aj
voľbu optimálnych diagnostických prostriedkov od klasického i.o. RTG až po CBCT. Po detailnej analýze anatómie ošetřovaného zuba je ďalším krokom preparácia prístupovej kavity, prípadne
preendodontická dostavba korunky zuba. Následne voľba vhodného inštrumentária so zameraním sa na NiTi rotačné a reciprokačné nástroje v kombinácii s inštrumentami pre vytvorenie tzv. „GlidePath“. Súbežne s mechanickou preparáciou je vykonávaná aj chemická. Po ukončení preparačnej fázy nasleduje 3D obturácia koreňového systému zuba.
V rámci kurzu budú s účastníkmi analyzované jednotlivé klinické situácie vzhľadom na optimálnu diagnostiku, následne s voľbou a preparáciou prístupovej kavity, voľbou vhodného inštrumentária, výplachového protokolu a techniky obturácie.
Možná je následná preparácia a obturácia koreňového systému na prinesených extrahovaných zuboch alebo na modeloch.

LASER: SiroLaser Blue – neohraničené možnosti využitia v zubnej ambulancii
Náplň školenia:
SiroLaser blue, nová generácia diódového lasera pre použitie v zubnom lekárstve prináša široké možnosti využitia od chirurgických indikácií, cez endododonciu, parodontológiu až po ošetrenie herpetických afekcií a bielenie zubov.
V rámci kurzu budú účastníci oboznámení s teoretickými princípmi fungovania diódového lasera a následne aj s praktickými možnosťami jeho využitia v práci zubného lekára.
Budú spomenuté všetky existujúce spôsoby jeho klinického využitia, spolu s indikáciami a klinickými prípadmi.

Následne v rámci praktickej časti bude možnosť si vyskúšať prácu s diódovým laserom.

CAD/CAM:Práca so systémom CEREC v praxi zubného lekára
Náplň školenia:
Základné kroky pri práci so systémém Cerec, dostupné materiály, ich vlastnosti a výber vhodného materiálu s ohľadom na jednotlivé klinické situácie, možnosti adhezívnej fixácie, postup práce
od preparácie, cez skenovanie, prácu s virtuálnym modelom a dizajnovanie rekonštrukcie až po frézovanie, všetko v rámci jednej návštevy pacienta v zubnej ambulancii.

PÁTEK 5. 4. 2019 Teoretický seminář:
3 290 Kč = cena za osobu vč. stravování a kompletního programu

750 Kč příplatek za ubytování ve dvoulůžkovém pokoji,

30% studentská sleva (nevztahuje se na ubytování)

Bodové ohodnocení: 5 kreditů ČSK

____________________________________________________________________________________
PÁTEK + SOBOTA 5. – 6. 4. 2019 Teoretický seminář + navazující praktický kurz:
7 580 Kč = plná cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji vč. ubytování, stravování a kompletního
programu

550 Kč příplatek za jednolůžkový pokoj,
studentská sleva se neposkytuje.

Bodové ohodnocení: 10 kreditů ČSK

Každý účastník praktického kurzu obdrží zdarma nástroje Maillefer, od firmy Dentsply Sirona, v hodnotě 2 000 Kč.

V ceně dvoudenní akce za osobu je zahrnuto: ubytování ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní | účast na přednáškách vč. propagačních materiálů pořadatele | využití wi-fi v hotelu | účast na noční prohlídce chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře včetně varhanního koncertu | stravování v hotelu dle
programu včetně nápojů vybraných pořadatelem (večer také pivo a víno v ceně) | parkování.

V ceně jednodenní akce není zahrnuto ubytování.

Určeno pro: PZL (5 nebo 10 kreditů)

PZL (5 nebo 10 kreditů)
06. 04. 2019, Kutná Hora
09:00-15:00, Penzion Barbora
ENDODONTICKÉ OŠETRENIE BEZ KOMPLIKÁCIÍ – OD DIAGNOSTIKY PO OBTURÁCIU, SIROLASERBLUE – NEOHRANIČENÉ MOŽNOSTI VYUŽITIA V ZUBNEJ AMBULANCII, PRÁCA SO SYSTÉMOM CEREC MUDr. Michal Alexejenko

Popis kurzu

Přednáška je ve slovenštině

Program pátek 5. dubna 2019 – teoretická část.

Program sobota 6. dubna 2019 – praktická část (max. 15 lékařů)

ENDO: Endodontické ošetrenie bez komplikácií – od diagnostiky po obturáciu
Náplň školenia:
Pre dosiahnutie optimálneho priebehu endodontického ošetrenia je potrebné dodržať niekoľko krokov. Na začiatku je to vhodná diagnostika zahŕňajúca nielen posúdenie klinického stavu ale aj
voľbu optimálnych diagnostických prostriedkov od klasického i.o. RTG až po CBCT. Po detailnej analýze anatómie ošetřovaného zuba je ďalším krokom preparácia prístupovej kavity, prípadne
preendodontická dostavba korunky zuba. Následne voľba vhodného inštrumentária so zameraním sa na NiTi rotačné a reciprokačné nástroje v kombinácii s inštrumentami pre vytvorenie tzv. „GlidePath“. Súbežne s mechanickou preparáciou je vykonávaná aj chemická. Po ukončení preparačnej fázy nasleduje 3D obturácia koreňového systému zuba.
V rámci kurzu budú s účastníkmi analyzované jednotlivé klinické situácie vzhľadom na optimálnu diagnostiku, následne s voľbou a preparáciou prístupovej kavity, voľbou vhodného inštrumentária, výplachového protokolu a techniky obturácie.
Možná je následná preparácia a obturácia koreňového systému na prinesených extrahovaných zuboch alebo na modeloch.

LASER: SiroLaser Blue – neohraničené možnosti využitia v zubnej ambulancii
Náplň školenia:
SiroLaser blue, nová generácia diódového lasera pre použitie v zubnom lekárstve prináša široké možnosti využitia od chirurgických indikácií, cez endododonciu, parodontológiu až po ošetrenie herpetických afekcií a bielenie zubov.
V rámci kurzu budú účastníci oboznámení s teoretickými princípmi fungovania diódového lasera a následne aj s praktickými možnosťami jeho využitia v práci zubného lekára.
Budú spomenuté všetky existujúce spôsoby jeho klinického využitia, spolu s indikáciami a klinickými prípadmi.

Následne v rámci praktickej časti bude možnosť si vyskúšať prácu s diódovým laserom.

CAD/CAM:Práca so systémom CEREC v praxi zubného lekára
Náplň školenia:
Základné kroky pri práci so systémém Cerec, dostupné materiály, ich vlastnosti a výber vhodného materiálu s ohľadom na jednotlivé klinické situácie, možnosti adhezívnej fixácie, postup práce
od preparácie, cez skenovanie, prácu s virtuálnym modelom a dizajnovanie rekonštrukcie až po frézovanie, všetko v rámci jednej návštevy pacienta v zubnej ambulancii.

PÁTEK 5. 4. 2019 Teoretický seminář:
3 290 Kč = cena za osobu vč. stravování a kompletního programu

750 Kč příplatek za ubytování ve dvoulůžkovém pokoji,

30% studentská sleva (nevztahuje se na ubytování)

Bodové ohodnocení: 5 kreditů ČSK

____________________________________________________________________________________
PÁTEK + SOBOTA 5. – 6. 4. 2019 Teoretický seminář + navazující praktický kurz:
7 580 Kč = plná cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji vč. ubytování, stravování a kompletního
programu

550 Kč příplatek za jednolůžkový pokoj,
studentská sleva se neposkytuje.

Bodové ohodnocení: 10 kreditů ČSK

Každý účastník praktického kurzu obdrží zdarma nástroje Maillefer, od firmy Dentsply Sirona, v hodnotě 2 000 Kč.

V ceně dvoudenní akce za osobu je zahrnuto: ubytování ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní | účast na přednáškách vč. propagačních materiálů pořadatele | využití wi-fi v hotelu | účast na noční prohlídce chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře včetně varhanního koncertu | stravování v hotelu dle
programu včetně nápojů vybraných pořadatelem (večer také pivo a víno v ceně) | parkování.

V ceně jednodenní akce není zahrnuto ubytování.

Určeno pro: PZL (5 nebo 10 kreditů)

PZL (5 nebo 10 kreditů)
16. 05. 2019, Miroslav u Znojma
13:00-18:30, AK DENT
ORL a stomatologie – témata a trendy na hranici oborů MUDr. et MUDr. Petr Kocum

Popis kurzu

Přednášející: MUDr. et MUDr. Petr Kocum a MUDr. Petr Jirák

Úvod – kdo a co lépe?, spolupráce oborů
Syndrom spánkové apnoe, chrápání – co s tím?
Onemocnění TMK nebo onemocnění ucha?
Absces krku, kolemčelistní zánět – krční či odontogenní aneb vyřeší to krčař či zubař?
Sinusitidy nosní a zubní etiologie, implantát a sinusitida – zuby častější příčinou než si myslíme
Onemocnění slinných žláz, sialoendoskopie

CENA: 2 590 Kč včetně DPH
(2 072 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 16. 4. 2019)

Určeno pro:
PZL, implantology (5 kreditů ČSK)

PZL, implantology (5 kreditů ČSK)
17. 05. 2019, Praha
12:00-18:00, Hotel DUO
MANAGEMENT OŠETŘENÍ RIZIKOVÉHO PACIENTA S FOKÁLNÍ INFEKCÍ V ZUBNÍ AMBULANCI Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

Popis kurzu

• rizikový a vysokorizikový pacient
• zdroje fokálnej infekcie
• je parodontologický alebo kariologický pacient rizikový ako zdroj fokálnej infekcie?
• príprava pacienta pred závažnou celkovou liečbou – transplantácia, operácia srdca,
chemoterapia a ožarovanie, liečba kortikosteroidmi, iné
• pacient s bisfosfonátmi
• Fullmouthdisinfection – kompletná antibakteriálna liečba parodontitídy za 24-48 hodín
• chemická krátkodobá a dlhodobá liečba orálnych ochorení / kedy, komu a aké preparáty
• extrakcie a iné chirurgické zákroky u rizikových pacientov
• extrahovať, či ponechať chronické ložiská….
• odporúčania špecialistov pre zubných lekárov

CENA: 3 300 Kč včetně DPH
(2 640 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 17. 4. 2019)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)
17. 05. 2019, Hodonín
13:00-18:30, Hotel Panon
ADHEZIVNÍ MŮSTKY MUDr. Jana Krňoulová

Popis kurzu

Adhezivní můstky
• Indikace a materiály
• Dočasné a definitivní řešení malých defektů chrupu
• Konstrukční zásady, preparace, provizorní ošetření a fixace

CENA: 1 990 Kč včetně DPH

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
24. 05. 2019, Ostrava
13:00-18:30, Clarion Congress Hotel
KOMUNIKACE – JAK MOTIVOVAT PACIENTA KE SPOLUPRÁCI PhDr. Martina Venglářová

Popis kurzu

Cesta od člověka k člověku je někdy klikatá…

Se změnami ve společnosti přicházejí také změny v komunikaci s klienty či pacienty. Chceme-li dobře spolupracovat, může se nám hodit lépe porozumět způsobům myšlení, prožívání a následným reakcím druhých lidí.
Doby, kdy byl pacient nastaven bez diskuse vyplnit doporučení odborníka, jsou pryč.

Jak tedy motivovat pacienta ke spolupráci?

Novým trendem v přístupu ke klientům zdravotní péče je otevřená spolupráce, hledání cest, jak respektovat možnosti a nastavení klienta a v tomto poli nalézt odpovídající řešení.

Jako nástroje vidíme vytvoření pracovní koalice, vztahu mezi poskytovatelem péče a jejím příjemcem.

Můžeme využít techniky motivačních rozhovorů. Dobře se v praxi osvědčilo hledat takový styl komunikace, který nejlépe sedí konkrétnímu člověku. Nejde nám o to klienty polepšit či dovychovat, ale motivovat je pro dobrou spolupráci.

Každý z nás je osobitý jedinec. Máme svou výbavu v komunikaci i dalších sociálních kompetencích. Ty používáme, abychom předali své odborné znalosti klientům. Pro dobrou spolupráci je užitečné začít rozpoznáním svého komunikačního stylu a nasměrovat pozornost tam, kde nedosahujeme takového efektu, jaký potřebujeme.

Seminář nabízí pohled na vlastní styl přístupu ke klientovi, rozpoznání rizik v komunikaci. Přiblíží účastníkům možnosti motivace dospělých klientů ke spolupráci.

CENA: 2 590 Kč včetně DPH
(2 072 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do jednoho měsíce před každou akcí)

Určeno pro: DH (záštita ADH), sestry

DH (záštita ADH), sestry
24. 05. 2019, České Budějovice
13:00-18:30, Spa Hotel Vita
KVALITNÍ FIXACE. JAK NA TO? MDDr. Barbora Vágnerová

Popis kurzu

Proces výroby protetické práce je složitý a obsahuje řadu manuálně a technologicky náročných
kroků, které pracně provádí ošetřující lékař i zubní technik tak, aby dosáhli výsledné práce,
která je přesná a trvanlivá.

Závěrečným krokem všech těchto postupů je fixace protetické práce, postup, jehož výsledek ultimátně ovlivňuje úspěšnost ošetření fixní protetikou – jinými slovy, i ta nejkvalitnější, nejpřesnější a nejpropracovanější protetická práce nebude mít optimální životnost, estetiku ani funkci, nebude-li
správně fixovaná k preparovanému povrchu TZT.

Je až s podivem, jak malý důraz klademe, zubní lékaři obecně, na technologii fixací protetických prací, ve srovnání se zbytkem procesu výroby protetické práce (od návrhu přes mock up, preparaci, otiskování, výrobu v laboratoři a provizorium), když je neoddiskutovatelné, že kvalita spojení
protetické práce s povrchem TZT je určující pro výsledek.

Cílem přednášky je racionalizovat fixace, rozdělit je přehledně podle materiálu a typu protetické práce a typu fixace i fixačního materiálu tak, abychom došli k přehledným protokolům, které jsou obecně platné a zajistí nejlepší možnou vazbu protetických prací k TZT.

CENA: 1 990 Kč včetně DPH
Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
07. 06. 2019, Praha
10:00-18:00, Hotel DUO
PREVENCE ORÁLNÍHO ONEMOCNĚNÍ A PRÁCE S KYRETAMI, PRAKTICKÝ KURZ Mgr. Hana Stratilová

Popis kurzu

TEORETICKÁ ČÁST

A. Návrh hygienické fáze léčby u:
• kariologického pacienta, parodontologického pacienta, onkologického pacienta
• pacienta s ortodontickým aparátem, pacienta s implantáty, pacienta s erozemi
• u pacientů před bělením zubů

B. Novinky
• jak předcházet erozi zubní skloviny
• léčba parodontitidy laserem

C. Práce s kyretami
• nástroje na odstranění supra a subgingiválních nánosů
• správné držení nástrojů, opěrný bod, pohyb nástrojem, vyšetřovací pohyb, odstraňovací pohyb
• rozdělení zubů na plochy
• určení polohy ošetřujícího a pacienta pro jednotlivé úseky chrupu

PRAKTICKÁ ČÁST
• práce s kyretami, nácvik na fantomech

CENA: 3 490 Kč včetně DPH | Určeno pro: DH (záštita ADH), sestry

 

DH (záštita ADH), sestry
07. 06. 2019, Brno
13:00-18:30, hotel Vista
LIMITY A CHYBY ANEB PŘEDVÍDATELNOST V IMPLANTOLOGII MUDr. Michal Bumbálek

Popis kurzu

Přednášející: MUDr. Michal Bumbálek, MUDr. Jan Maštálka

Implantační systém Astra Tech je prověřený již po řadu let. Během přednášky bude prezentována 5letá zkušenost s tímto systémem.
• Obecná rizika pro implantologickou terapii.
• Fungující biologie – základní pilíř implantologie.
• Kost – množství, denzita, lokalita, náhražky a osobní zkušenost s některými z nich.
• Měkké tkáně – množství/biotyp, připojené/volné
• Implantát Astra – tvar a povrch, (OsseoSpeed™), (Conical Seal Design®), (Microthread™).
• Prostor a 3D umístění
• Chirurgická zručnost a manipulace s tkáněmi
• Kontrola a Recall
• Protetika – spojení fixtura/abutment, okluze, artikulace

CENA: 1.990,-

BODOVÉ OHODNOCENÍ: 5 kreditů ČSK

Implantology (5 kreditů ČSK)
14. 06. 2019, České Budějovice
12:00-18:00, Hotel Vita
KURZ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE A ŘEŠENÍ NEODKLADNÝCH STAVŮ V ZUBNÍ PRAXI MUDr. Jiří Pokorný, Ph.D.

Popis kurzu

Teoretická přednáška
• Charakteristika neodkladné péče a její postavení v systému zdravotní péče, právní souvislosti a požadavky MZČR na zdravotníky, resuscitační doporučení Guidelines 2015
• Základní životní funkce a možnosti jejich ovlivnění, postupy u postižených při vědomí
• Bezvědomí versus zástava krevního oběhu, péče o bezvědomého
• Postupy KPR u dospělých a resuscitace v dětském věku dle Guidelines 2015
• Zástava krevního oběhu ve stomatologické ordinaci, zásahy stomatologa mimo ordinaci
• Vybrané neodkladné stavy dle požadavku ČSK
• Technické vybavení zubní praxe, indikace použití a kontrola správné funkce pomůcek
• Doporučené farmakologické vybavení zubní praxe

Praktická část – nácvik u dospělých a dětí, AED, anafylax
• Bezpečný příchod k postiženému, zjištění stavu, uvolnění dýchacích cest, kontrola přítomnosti dýchání, komprese hrudníku
• Umělá ventilace plicní samorozpínacím vakem, komprese hrudníku a umělá ventilace plicní u dětí a kojenců
• Automatizované externí defibrilátory
• Postupy u obstrukce dýchacích cest u dospělých a dětí
• Stabilizovaná poloha, polohování pacienta při náhlých příhodách
• Těžké alergické reakce – anafylaxe – diagnostika a léčba

CENA: 2 690 Kč včetně DPH
(2 152 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 14. 5. 2019)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)

(Tento kurz není možné použít pro získání nebo obnovení Osvědčení z parodontologie,
stomatochirurgie nebo pedostmatologie)

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)
14. 06. 2019, Valeč u Hrotovic
09:00-20:00, Hotel Zámek Valeč
Dvoudenní akce - Stomatologický víkend: Kompozitní nepřímé náhrady z pohledu lékaře a zubního technika MDDr. Ondřej Kříž

Popis kurzu

Přednášející: MDDr. Ondřej Kříž, Juraj Rytych

Pátek 14. 6. 2019

 • Indikace nepřímých kompozitních výplní
 • Otiskovací protokol, odevzdání otisku do zubní laboratoře
 • Výhody kompozitního materiálu v daných indikacích, volba laboratorního materiálu
 • Modelace kompozitní inleje v postranním úseku

Blok pro lékaře:

 • Adhezivní příprava, IDS
 • Postup fixace kompozitních rekonstrukcí

Blok pro zubní techniky:

 • Praktická ukázka

Sobota 15. 6. 2019

Blok pro lékaře:

 • Lithium disilikátová keramika
 • Výhody LD keramického materiálu v daných indikacích, volba laboratorního materiálu
 • Charakterizace lithium disilikátových konstrukcí (Lustre Pastes NF)

Blok pro zubní techniky:

 • Pracovní postupy
 • Praktická ukázka barvení

Diskuze účastníků

Cena:

 • 6490 Kč plná cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji vč. ubytování a komplet programu
 • 400 Kč příplatek za jednolůžkový pokoj
 • 5290 Kč cena pro studenta vč. všeho
 • 5590 Kč za osobu bez ubytování vč. kompletního programu

Určeno pro: PZL (10 kreditů ČSK), zubní techniky

 

 

PZL (10 kreditů ČSK), zubní techniky
15. 06. 2019, Valeč u Hrotovic
09:00-14:00, Hotel Zámek Valeč
Dvoudenní akce - Stomatologický víkend: Kompozitní nepřímé náhrady z pohledu lékaře a zubního technika MDDr. Ondřej Kříž

Popis kurzu

Přednášející: MDDr. Ondřej Kříž, Juraj Rytych

Pátek 14. 6. 2019

 • Indikace nepřímých kompozitních výplní
 • Otiskovací protokol, odevzdání otisku do zubní laboratoře
 • Výhody kompozitního materiálu v daných indikacích, volba laboratorního materiálu
 • Modelace kompozitní inleje v postranním úseku

Blok pro lékaře:

 • Adhezivní příprava, IDS
 • Postup fixace kompozitních rekonstrukcí

Blok pro zubní techniky:

 • Praktická ukázka

Sobota 15. 6. 2019

Blok pro lékaře:

 • Lithium disilikátová keramika
 • Výhody LD keramického materiálu v daných indikacích, volba laboratorního materiálu
 • Charakterizace lithium disilikátových konstrukcí (Lustre Pastes NF)

Blok pro zubní techniky:

 • Pracovní postupy
 • Praktická ukázka barvení

Diskuze účastníků

Cena:

 • 6490 Kč plná cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji vč. ubytování a komplet programu
 • 300 Kč příplatek za jednolůžkový pokoj
 • 5290 Kč cena pro studenta vč. všeho
 • 5590 Kč za osobu bez ubytování vč. kompletního programu

Určeno pro: PZL (10 kreditů ČSK), zubní techniky

PZL (10 kreditů ČSK), zubní techniky

Školení v zahraničí

Kdy, kde
Téma a přednášející
Pro
Info
PDF
Přihláška
07. 02. 2019, Lindau
od 8:30, Dental clinic PD Dr. R. Nölken M.Sc.
Immediate Implantation and Restoration in Practice and Science, dvoudenní školení

Popis kurzu

Speaker:
PD Dr. Robert Nölken M.Sc.

Program naleznete zde.

Chcete od nás obdržet více informací? Vyplňte nezávazně registrační formulář pod symbolem nákupního košíku.

Implantology

Pro studenty

Kdy, kde
Téma a přednášející
Pro
Info
PDF
Přihláška
21. 01. 2019, Olomouc
8:00, LF Univerzity Palackého, Olomouc
Teoreticko-praktický kurz pro studenty zubního lékařství, 21.-25.1.2019 Workshop pro studenty

Popis kurzu

Workshop pro studenty 4. a 5. ročníku.

Na kurzu se seznámíte s implantačním systémem Astra Tech EV, vyzkoušíte si zavést implantát do “živé” tkáně a práci s jedničkou na trhu augmentačních materiálů – Geistlich Bio-OSs a Geistlich Bio-Gide.

Workshopy budou probíhat každý den dopoledne v týdnu od 21.1.2019 do 25.1.2019.

Studenty (implantologie)
25. 02. 2019, Brno
8:00, LF Masarykovy Univerzity Brno
Teoreticko-praktický kurz pro studenty zubního lékařství, 25.-28.2.2019 Workshop pro studenty

Popis kurzu

Workshop pro studenty 4. a 5. ročníku.

Na kurzu se seznámíte s implantačním systémem Astra Tech EV, vyzkoušíte si zavést implantát do “živé” tkáně a práci s jedničkou na trhu augmentačních materiálů – Geistlich Bio-OSs a Geistlich Bio-Gide.

Workshopy budou probíhat každý od 14 hodin v týdnu od 25.-28.2.2019

Studenty (implantologie)

Rychlý Kontakt:

Vladana Slámová

Koordinátorka Akademie +420 770 139 676 slamova@jps.cz