MDDr. et MUDr. Jiří Šedý, PhD., MBA, FADI, FICD

Vystudoval obor všeobecné lékařství, zubní lékařství, MBA, následně obhájil titul PhD. Působí jako theFellowoftheAcademyofDentistry International (FADI) a theFellowofthe International CollegeofDentists (FICD). Zabývá se převážně mikroskopickou stomatologií. Je autorem nebo spoluautorem více než 140 publikací (IF>160), jež byly dle Webof Science více než 750× citovány (H-index 18). Rovněž je autorem 7 monografií a 98 kapitol v monografiích. Je držitelem 29 ocenění (mj. Česká hlava, Cena Josefa Hlávky, Cena učené společnosti ČR), spoluřešitelem řady domácích i zahraničních grantů, recenzentem desítek mezinárodních časopisů a členem redakčních rad mezinárodních časopisů. Za své poslání považuje přípravu oborové monografie „Kompendium stomatologie“.